Geri
AKADEMİK

Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Üç Ders Sınavları Başvuru Takvimi

17.02.2021

Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Üç Ders Sınavları Başvuru Takvimi

“İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nin  Madde 27-3 (e)  bendi uyarınca Üç Ders Sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer.

 Başvurular: 22-25 Şubat 2021 tarihleri arası

 Sınav Takviminin İlanı: 05 Mart 2021

 Sınav Tarihleri: 10-12 Mart 2021 tarihleri arası

 NOT: Başvurular online olarak MEBİS üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru esnasında e-imzalı resmi transkript eklenmesi zorunludur.


Bilgi Talep Formu