Geri
AKADEMİK

Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Üç Ders Sınavları Başvuru Takvimi

21.06.2021

Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Üç Ders Sınavları Başvuru Takvimi

“İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nin  Madde 27-3 (e)  bendi uyarınca Üç Ders Sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. 

Başvurular: 07-08 Temmuz 2021 tarihleri arası 

 Sınav Takviminin İlanı: 12 Temmuz 2021 

 Sınav Tarihi: 14 Temmuz 2021

 NOT: Başvurular online olarak MEBİS üzerinden gerçekleştirilecektir.


Bilgi Talep Formu