Geri
AKADEMİK

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Üç Ders Sınavı Başvuru Takvimi

06.07.2021

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Üç Ders Sınavı Başvuru Takvimi

“İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nin  Madde 27-3 (e)  bendi uyarınca Üç ders sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer.

 

Başvurular: 12-26 Temmuz 2021                                                                                                                                                                                                   

Sınav Takviminin İlanı: 28 Temmuz 2021

Sınav Tarihleri: 30 Temmuz-03 Ağustos 2021

Not: Başvurular online olarak MEBİS üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru esnasında e-imzalı resmi transkript eklenmesi zorunludur.


Bilgi Talep Formu