Geri
AKADEMİK

Genel Sınav Konu Başlıkları

05.01.2021

Genel Sınav Konu Başlıkları

T.C.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim

Genel Sınav Konu Başlıkları

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI-I Dersi

Genel Sınav Konu Başlıkları

 1. ÜNİTE - Temel Kavramlar
 2. ÜNİTE - Kelime (Sözcük) İşlemciler (Microsoft Office Word)
 3. ÜNİTE - Sunum Teknolojileri
 4. ÜNİTE - Hesap Tabloları (Microsoft Office Excel)
 5. ÜNİTE - İnternet Teknolojileri
 6. ÜNİTE - Taşınabilir Teknolojiler
 7. ÜNİTE - Sosyal Ağlar

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Dersi

Genel Sınav Konu Başlıkları

 1. ÜNİTE - Bilişim Teknolojileri ve Bilgi-işlemsel Düşünme, Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları, Algoritma ve Akış Şemaları - Bilişim Teknolojileri Temel Kavramlar
 2. ÜNİTE - Bilişim Teknolojileri Temel Kavramlar (Devamı), Özel Uygulama Yazılımları ve Dosya Yönetimi
 3. ÜNİTE - Kelime İşlemci Programı, Sunum Oluşturma Ve Geliştirme Becerileri,
 4. ÜNİTE - Hesaplama Tabloları (Microsoft Office Excel)
 5. ÜNİTE - İnternet Teknolojileri ve Sosyal Ağlar
 6. ÜNİTE - Bilişim Teknolojileri - Taşınabilir Teknolojiler ve E-learning Uygulamaları.
 7. ÜNİTE - E-Devlet, Dijital Dönüşüm ve Uygulama Örnekleri
 8. ÜNİTE - Günümüzde Bilişimin Stratejik Durumu ve Bilişim Hukuku

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi

TÜRK DİLİ-I Dersi

Genel Sınav Konu Başlıkları

 1. ÜNİTE: Konuşma Dili - Yazı Dili
 2. ÜNİTE: Türkçe Zengin Bir Dil midir?

10. ÜNİTE: Türklerin Kullandığı Alfabeler

 1. ÜNİTE: Ses ve Ses Olayları
 2. ÜNİTE: Başlıca Yazım Kuralları
 3. ÜNİTE: Şekil Bilgisi
 4. ÜNİTE: Yeni Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI-I Dersi

Genel Sınav Konu Başlıkları

 1. ÜNİTE - History of Computers
 2. ÜNİTE - Basic Concepts of Information Technology (IT)
 3. ÜNİTE - Operating System Fundamentals
 4. ÜNİTE - Microsoft Word
 5. ÜNİTE - Microsoft Word II
 6. ÜNİTE - Microsoft Word III
 7. ÜNİTE - Introduction to the Internet and Web
 8. ÜNİTE - Microsoft Powerpoint I
 9. ÜNİTE - Microsoft Powerpoint II
 10. ÜNİTE - Microsoft Excel I
 11. ÜNİTE - Microsoft Excel II
 12. ÜNİTE - Microsoft Excel III
 13. ÜNİTE - Microsoft Excel IV
 14. ÜNİTE - Microsoft Excel V

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Dersi

Genel Sınav Konu Başlıkları

 1. ÜNİTE - General Instructions about the Course, Computer Facilities on the campus. History of Computers.
 2. ÜNİTE - What is IT? IT devices, computer peripherals: monitor, mouse, keyboard. What is the Internet? Browsers, e-mail editors, how to send e-mail, web based e-mail, search engines, advanced search on the net.
 3. ÜNİTE - What is an Operating System/ Application Program/ Programming Language. Disks, UPS, CPU, ROM, RAM, Scanners, printers, Windows Explorer, My Computer, Deleting Files, Folders, Creating New Folders. Recycle Bin, Drag – Drop, Creating Shortcuts, Find, Control Panel (Mouse, date & time, keyboard. Display etc).
 4. ÜNİTE - IT solutions in organizations: Word Processors, Filing, Archiving, What is Microsoft Word? Typing, Save As, Save, Open, Close, New, Exit. . Selecting (with mouse; Shift-arrows ; ctrl – A), cut, copy, paste, undo, redo, delete , shortcut keys, fonts, bullets and numbering.
 5. ÜNİTE - Word: View, adding removing toolbars, auto text, full screen, zoom, borders and shading, inserting Page Break, spell check, thesaurus, set language, word count, auto correct, giving password to a file, inserting comment, change case.
 6. ÜNİTE - Word: Inserting Pictures, drop cap, inserting table, columns, WordArt, inserting symbol, find, replace, header and footer. Inserting Hyperlinks in Word, Paragraph spacing
 7. ÜNİTE - Computer networks, World Wide Web. HTML, HTTP, browsers, e-mail, etc.
 8. ÜNİTE - Power Point: Inserting New Slide, save as, save, open, close, exit, copy, paste, cut, slide sorter, slide show, outline, slide color scheme, apply design, Fonts, colors, format picture, show picture toolbar.
 9. ÜNİTE - Power Point: Importance of timing at presentations. Techniques for a decent presentation. Ungrouping Picture, Animations, Slide transition, note pages, rehearse timings, black and white view, action Buttons. Preparing Web Based Presentations
 10. ÜNİTE - Excel: Importance of spreadsheets in organizations. How different organizations use Excel for budgeting, calculations, forecasting, etc. Creating an Excel sheet; a table with data. Basic arithmetic functions such as sum and average.
 11. ÜNİTE - Excel: Arithmetic operations through multiple sheets. Filters & sorting.
 12. ÜNİTE - Excel: Arithmetic functions. Average, Sum, etc. Date and Time functions.
 13. ÜNİTE - Excel: Financial Functions. Pv, Nper, Pmt and Fv functions.
 14. ÜNİTE - Excel: Conditional Functions. If and Nested If functions.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP Dersi

Genel Sınav Konu Başlıkları

8. HAFTA -  Birinci Dünya Savaşı’nın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları, Mondros, M. Kemal’in Samsun’a Çıkması, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Kongreler, Misak-ı Milli, Son Meclis-i Mebusan

9. HAFTA -  TBMM’nin Açılışı, Hıyanet-i Vataniye Kanunu, İstiklal Mahkemeleri, 21 Anayasası, Teşkilat-ı Esasiye, Sevr Antlaşması

10. HAFTA -  Milli Mücadele’nin Askeri Safhası, Mudanya Mütarekesi

11. HAFTA - Lozan Barış Antlaşması, II. Meclis, 24 Anayasası, Cumhuriyet’e Dönüşüm

12. HAFTA - Türkiye Cumhuriyeti’nde Demokratikleşme Süreci ve Çok Partili Hayat Denemeleri, İstiklal Mahkemeleri, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun, İzmir Suikasti, Menemen Olayı

13. HAFTA - Atatürk İlkeleri, Yapılan İnkılaplar

14. HAFTA -  Atatürk Dönemi Eğitim, Kültür ve Sanat Politikaları, Atatürk Dönemi Türkiye Ekonomisi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 

İNGİLİZCE-I Dersi

Genel Sınav Konu Başlıkları

 1. There is/There are, prepositions (in, on, above, under, between, next to, behind)
 2. Countable/Uncountable Nouns (sayılabilir sayılamaz isimler), a-an, some, any, how many/much
 3. Past Simple Tense (Geçmiş Zaman), was/were, V2, did
 4. Present Simple Tense (Geniş Zaman), am, is, are, do/does

Bilgi Talep Formu