Geri
AKADEMİK

COVİD-19 Salgını Tedbirleri Uyarınca Tıp Fakültesi Takvimleri-Eğitim-Öğretim ve Sınavların Uygulanma Yöntemlerinde Değişiklikler

22.12.2020

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE 08 ARALIK 2020

TARİHİ İTİBARİYLE UYGULAMAYA  BAŞLANACAK HUSUSLAR

Dönem

Ders/Kurul/Staj

Uygulamaya İlişkin Açıklamalar

Dönem-I

Molekülden Hücreye

 1. 19 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan Sınavın 18 Aralık 2020 Cuma günü yapılması

Hücre Yapısı

 1. 30 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılması planlanan Sınavın 29 Ocak 2021 Cuma günü yapılması

Biyolojik Düzenleme

 1. 27 Mart 2021 Cumartesi günü yapılması planlanan Sınavın 26 Mart 2021 Cuma günü yapılması

Dönem-II

Kalp-Damar ve Solunum

 1. 16 Ocak 2021 Cumartesi günü yapılması planlanan Sınavın 15 Ocak 2021 Cuma günü yapılması

Beslenme ve Metabolizma

 1. 06 Mart 2021 Cumartesi günü yapılması planlanan Sınavın 05 Mart 2021 Cuma günü yapılması

 

 

 

 

 

 

 

Dönem-III

 

 

 

 

 

 

 

Dolaşım ve Solunum Sistemi Ders Kurulu

 1. Halen devam etmekte olan bu kurulun hibrit(yüz yüze+online) olarak verilen teorik derslerin sadece online olarak verilmeye devam edilmesi,
 2. Pratik eğitimlerden yüz yüze yapılan Mesleki Beceri uygulamalarının daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine,
 3. 16 Ocak 2021, Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen kurul sonu sınavının hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam edeceği gerekçesiyle yapılamayacağı için 18 Ocak 2021, Pazartesi günü Kavacık-Güney Yerleşkesi’ nde gerekli COVİD-19 tedbirleri alınarak, yüz yüze yapılması.

 

 

 

 

Dönem-IV

 

 

 

 

Klinik Stajlar

 1. Dönem- IV tamamlanan 10 haftayı takip eden 11. Haftadan itibaren 17. Haftaya kadar uygulama eğitimlerinin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu sürede öğrencilerimiz teorik derslerini online olarak almaya devam edeceklerdir.
 2. Gerekli hallerde değişiklik yapılmak üzere 2020-2021 eğitim-öğretim bahar yarıyılının akademik takvimde ilan edildiği şekilde uygulanması planlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Dönem-IV

 

 

 

 

 

 

 

Klinik Stajlardan A Grubu

 1. Üç haftalık Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı, teorik eğitimler online, sistemde kayıtlı dersler, olgu tartışmaları Olgu Temelli Öğrenme oturumları şeklinde verilmesi.
 2. Göğüs Hastalıkları Stajı; teorik eğitimler online, sistemde kayıtlı dersler, olgu tartışmaları Olgu Temelli Öğrenme oturumları şeklinde verilmesi,
 3. Akademik Takvimin 18. haftasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı ile Göğüs Hastalıkları Stajının uygulama eğitimleri 3 hafta süresince yüz yüze olacaktır.
 4. Akademik Takvimin 21. Haftasında Göğüs Hastalıkları, 22. Haftasında da Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajlarının sınavları önceden belirlendiği şekliyle yüz yüze yapılacaktır.

 

 

 

Dönem-IV

 

 

 

Klinik Stajlardan B-C Grupları

 1. Akademik Takvimin 18. haftasında İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajlarının uygulama eğitimleri 3 hafta süresince yüz yüze olacaktır.
 2. Akademik Takvimin 21. Haftasında İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları sınavları önceden belirlendiği şekliyle yüz yüze yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

Dönem-IV

 

 

 

 

 

 

Klinik Stajlardan D Grubu

 1. Üçer hafta süreyle Genel Cerrahi ve Kardiyoloji Stajlarının teorik eğitimleri online, sistemde kayıtlı dersler, olgu tartışmaları Olgu Temelli Öğrenme oturumları şeklinde verilmesi,
 2. Akademik Takvimin 18. haftasında Genel Cerrahi ve Kardiyoloji Stajlarının uygulama eğitimleri 3 hafta süresince yüz yüze olacaktır.
 3. Akademik Takvimin 21. Haftasında Kardiyoloji, 22. Haftasında da Genel Cerrahi Stajlarının sınavları önceden belirlendiği şekliyle yüz yüze yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönem-V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinik Stajlar

 1. Dönem-V tamamlanan 13 haftayı takip eden 14. Haftadan itibaren 18. Haftaya kadar uygulama eğitimlerinin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu sürede öğrencilerimiz teorik derslerini online olarak almaya devam edeceklerdir.
 2. Dönem-V’ te  7(yedi) gruba bölünen öğrencilerimizin katılamadıkları uygulama eğitimleri, Akademik Takvimin 18. Haftasından itibaren olacak şekilde her grup için belirlenecek tarihlerde yüz yüze olarak yapılacaktır.
 3. Akademik takvimin 18. ve 19. Haftalarında uygulama eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin 19. Haftanın sonunda sınavları önceden belirlendiği şekliyle yüz yüze yapılacaktır.
 4. Gerekli hallerde değişiklik yapılmak üzere 2020-2021 eğitim-öğretim bahar yarıyılının akademik takvimde ilan edildiği şekilde uygulanması planlanmaktadır.

 

Dönem-VI

 

İntörnlük Stajları

 1. Dönem-VI öğrencilerimizin intörnlük eğitimleri Akademik Takvimde belirlenen haliyle yüzyüze olarak uygulamaya devam edilecektir.


Bilgi Talep Formu