Geri
AKADEMİK

İstanbul Medipol Üniversitesi Covid - 19 Komisyonu Kararları

04.05.2021

İstanbul Medipol Üniversitesi Covid-19 Komisyonu 27/04/2021 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

Tüm öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimize duyurulur.

1. Güvenli (Fiziki) mesafe (1,5 metre), Maske kullanımı ve Hijyen kurallarına özenle uyumun devam ettirilmesine; kurallara uymayanların tespiti halinde Covid-19 komisyonuna bildirilmesine,
2. Öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, ateş, tat ve/veya koku almada bozukluk, ishal, burun akıntısı ve benzeri şikayetleri olanların işe gelmemesine, birim amirlerine ve idareye hemen haber vermesine,
3. Covid-19 tanısı konulan çalışanlarımızın bilgisi, olası temasta bulunduğu kişilerde gerekli tedbirlerin alınabilmesi için ivedilikle bağlı oldukları birime ve Covid-19 Komisyonuna bildirilmesine,
4. Yakın temaslı/Covid-19 pozitif olup zorunlu izolasyonda ve durumu riskli olanların izolasyonun başlaması ile filyasyon ekiplerinden iş yerine verilmek üzere sağlık raporunu kesinlikle talep etmelerine ve raporun [email protected] mail adresine, sonrasında bağlı bulunduğu birime iletilmesine,
5. Yeni bir karar alınıncaya kadar, Üniversitenin mesai saatlerinin 10:00- 16:00 olarak düzenlenmesi ve buna bağlı olarak servis saatlerinin güncellenmesine ve servis doluluk oranının %50 kapasiteyi aşmamasına,
6. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bağlı personelin mesai saatlerinin Daire Başkanlığınca belirlenmesine,
7. SUAM’ların mesai saatlerinin belirlenmesinde kendi içerisinde kurulan komisyonlarının karar almasına,
8. Ofislerde güvenli (fiziki) mesafe (1,5 metre) kuralına uyularak Akademik ve İdari personelin dönüşümlü mesaiye gelmesine (en fazla %50 kapasite),
9. 65 yaş üstü, Kronik hastalığı * olan, hamile ve engelli kadrosundaki personellerin yeni bir karar alınıncaya kadar uzaktan çalışmalarına ve idari izinli sayılmalarına,
10. Bu dönüşümlü çalışma sisteminde kimin ne şekilde çalışacağının İlgili Dekanlık, Müdürlük ve Başkanlıkça belirlenerek Rektörlüğe bildirilmesine,
11. Mesaiye gelecek personele İlgili Dekanlık/Müdürlük/Başkanlığı tarafından hangi günlerde mesaide olacağına dair izin belgesi verilmesine (Kısıtlamalarda güvenlik güçlerine ibraz edebilmesi için),
12. Akademik ve İdari personelin ofislerine 2 kişiden fazla misafir/ziyaretçi kabul etmemesine,
Gelen misafir/ziyaretçiler konusunda güvenliğin bilgi vermesine ve böylelikle oluşabilecek rastgele dolaşmaların ve ortam yoğunluğunun azaltılmasına,
13. Esnek çalışma sisteminde kimin ne şekilde çalışacağı ilgili Dekanlık, Müdürlük ve Başkanlıkça belirlenerek Rektörlüğe bildirilmesine,
14. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar, hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olduklarının bilinmesine ve mesai saatlerinde ulaşılabilir olmaları yönünde gerekenin yapılmasına (dahili telefonun yönlendirilmesi, mail vb.),
15. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanların ikamet yerlerinden ayrılmamalarına ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda göreve dönmek zorunda olduklarının bilincinde olmasına,
16. Tüm personelin belirli aralıklarla MEBİS üzerindeki HES kodu güncellemelerini kontrol etmesine,
17. Ortam temizliği ve dezenfeksiyonu, asansör kullanımı, yemekhane, yurtlar, kütüphaneler vb. alanlar ile ilgili daha önce alınan kararların devam ettirilmesine,
karar verilmiştir.
*9.madde(Kronik hastalıklar) açıklama; Kronik hastalığı olanlar “idari izin” alabilmeleri için, e-nabız sistemi üzerinden “COVİD-19 (İdari İzin Raporu)”nun çıktısını alarak çalıştığı birime ibraz etmek zorundadır.