Geri
AKADEMİK

İstanbul Medipol Üniversitesi Covid - 19 Komisyonu Kararları

03.06.2021

TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI BİLGİLERİ

Adı/Konusu         : Kov-Kom                                                                                       Sayısı     : 14

Tarih ve Saat        :  31.08.2021

Yer                       : Kavacık Kuzey Yerleşke - Senato Odası

Katılımcılar:

AD SOYAD

GÖREVİ

BİRİMİ

İMZA

Prof. Dr. Ömer CERAN

Rektör V. /Başkan

Rektörlük

Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK

Rektör Danışmanı

Tıp Fakültesi

Zeki AĞRALI

Genel Sek.Yrd.

Rektörlük

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ATAÇ

İşyeri Hekimi

Tıp Fakültesi

Dr.Öğr.Üyesi Olcay ÖZEN

Özel Kalem

Rektörlük

Uzm. Veteriner Hekim Ekrem Musa ÖZDEMİR

Sorumlu Yönetici

Sağlık Bilim ve Tek.Araş. Enst./Tıbbi Araştırma Merkezi(MEDİTAM)

Öğr. Gör.

Aybüke A.GÜNALTAY

İş.Sağ.Güv.Uzmanı

SHMYO

Gülçin BAŞOK

Daire Başkanı

İnsan Kaynakları ve Planlama Dairesi

Aylin CAN

Daire Başkanı

Öğrenci İşleri Dairesi

Murat KUTLU

Daire Başkanı

Yapı İşleri ve Teknik Dair.

A.Murad BAYRAM

Daire Başkanı

Bilgi Teknolojileri Dairesi

Ece Beril ÖZTÜRK

Daire Başkan Yrd.

Destek Hizmetleri Dairesi

Murat GÜNEY

Ofis Yöneticisi

İhale ve Tedarik Yön. Ofisi

Kevser MERCAN

Sorumlu

Uluslararası Öğrenci İlişkileri

GÜNDEM

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu ve 25.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereğince, korona virüsü ile mücadele sürecinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla üniversitemizde yapılacaklar.

ALINAN KARARLAR

 1. Öğrencilerin ve Personellerin Üniversite birimlerine her girişte HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, ibraz edilmemesi halinde Üniversite tüm birimlerine girişlerin kısıtlanmasına,
 2. Öğrencilerin hem kız hem de erkek öğrenci yurtlarına kayıt yaptırabilmeleri için 2 doz aşılarını tamamlamış olmaları gerektiğine,
 3. Öğrencilerin ve Personellerin Covid -19 aşılarını 2 doz olarak tamamlamalarına,
 4. Sağlık Bakanlığının açıklamaları dışında hiçbir kurum veya kişilerin aşı hakkında olumsuz düşüncelerine riayet edilmemesine,
 5. Güvenli (Fiziki) mesafe (1,5 metre), Maske kullanımı ve Hijyen kurallarına özenle uyumun devam ettirilmesine; kurallara uymayanların tespiti halinde Covid-19 komisyonuna bildirilmesine,
 6. Güvenlik görevlilerinin rutin kontrolleri arttırmasına, komisyon adına görevli kişilerin kurallara uymayanlara karşı uyarılarda ve ikazlarda bulunmasına,
 7. Üniversitede Covid-19 önlemleri çerçevesinde özellikle kayıt dönemlerinde denetimlerin arttırılmasına,
 8. Öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, ateş, tat ve/veya koku almada bozukluk, ishal, burun akıntısı ve benzeri şikayetleri olanların işe gelmemesine, birim amirlerine ve idareye hemen haber vermesine,
 9. Covid-19 tanısı konulan çalışanlarımızın bilgisi, olası temasta bulunduğu kişilerde gerekli tedbirlerin alınabilmesi için ivedilikle bağlı oldukları birime ve Covid-19 Komisyonuna bildirilmesine,
 10. Yakın temaslı/Covid-19 pozitif olup zorunlu izolasyonda ve durumu riskli olanların izolasyonun başlaması ile filyasyon ekiplerinden iş yerine verilmek üzere sağlık raporunu kesinlikle talep etmelerine ve raporun [email protected] mail adresine, sonrasında bağlı bulunduğu birime iletilmesine,
 11. Ortak alanlarda (bina içerisindeki koridorlar, oturma/dinlenme alanları, ortak kullanımdaki ofisler vb.) içeçek/yiyecek tüketilmemesine ve bu alanlar dışında da içeçek/yiyecek tüketimi yapanların (fiziki) mesafe (1,5 metre) kuralına özen göstermesi gerektiğine,
 12. Ofislerde güvenli (fiziki) mesafe (1,5 metre) kuralına uyulmasına ve maskesiz çalışılmamasına,
 13. Akademik ve İdari personelin ofislerine 2 kişiden fazla misafir/ziyaretçi kabul etmemesine,
  Gelen misafir/ziyaretçiler konusunda güvenliğin bilgi vermesine ve böylelikle oluşabilecek rastgele dolaşmaların ve ortam yoğunluğunun azaltılmasına,
 14. Tüm personelin belirli aralıklarla MEBİS üzerindeki HES kodu güncellemelerini kontrol etmesine,
 15. Ortam temizliği ve dezenfeksiyonu, asansör kullanımı, yemekhane, yurtlar, kütüphaneler, spor alanları vb. alanlar ile ilgili daha önce alınan kararların devam ettirilmesine,

Canlı DestekBilgi Talep Formu