Geri
AKADEMİK

Bahar yarıyılında derslerin işleyişi hakkında duyuru

20.02.2021

Bahar yarıyılında derslerin işleyişi hakkında duyuru

Üniversitemiz Senatosunca 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminin işleyişi ile ilgili aşağıdaki maddelerin uygulanmasına karar verilmiştir:
1) Bahar yarıyılında teorik dersler çevrim içi olarak verilmeye devam edilecektir.
2) Uygulamalı dersler, olabildiğince seyreltilmiş gruplar halinde ve zorunlu sürelere dikkat edilerek yüz yüze verilecektir.
3) Her akademik birim, derslerin içeriğini ve işleyişini kendisi ilan edecektir.
4) Uygulamalı dersler ile özellikle Tıp Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında staj mahiyetindeki derslerin teorik kısımları çevirim içi verilecek olup öğrencilerin hastane ve benzeri staj mekanlarında geçirecekleri süreleri asgari düzeyde tutulacaktır.


Bilgi Talep Formu