Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

04.07.2019

Akademik Personel İlanı

04/07/2019
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin Hazırlık Koordinatörlüğü için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri alınacaktır.
İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Kadro Yeri

Bölüm/

Program

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

Rektörlük

Hazırlık Koordinatörlüğü

12

Öğretim Görevlisi

Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çeviribilim, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği/İngiliz Dili Eğitimi bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış olmak.

 

SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi         : 04.07.2019
Son Başvuru Tarihi         : 19.07.2019
Ön Değerlendirme Tarihi     : 23.07.2019
Sınav Tarihi (Sözlü Sınav)    : 24.07.2019
Sınav Sonuç Tarihi         : 25.07.2019
Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.
İSTENEN BELGELER
•    Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesinde Başvurulan Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim ve Adres Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir.)
•    Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diploma örnekleri. (Başvuruda e-devlet’ten alınabilir, atama işlemlerinde asılları veya  onaylı suretleri) 
•     Diplomalar Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi.
*Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma veya transkriptinde, programın tezli olduğu belirtilmemiş ise ilgili kadroya başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
•    Tecrübe Belgesi (onaylı)
•    Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)
•    Lisans ve Yüksek Lisans transkript belgeleri aslı ya da onaylı örneği.
•    ALES Belgesi (En az 70 puan alması gerekir)
•    Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi İngilizce yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekir.)
•    Nüfus Cüzdanı Örneği (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)
•    YÖK formatlı güncel Özgeçmiş 
•    2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş) 
•    Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya muaf veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi) 
* Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanması veya aslı verildiğinde Üniversitemizce" Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
*Muafiyet : Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
*Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. İlan edilen tarihlerde başvurular  şahsen veya posta ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak Başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmelerden dolayı süresinde üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
* Ön Değerlendirme ve Giriş Sınav sonuçları www.medipol.edu.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Kampüs,  Hazırlık Koordinatörlüğü (Dil Okulu), Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul 
 


Bilgi Talep Formu