Geri
AKADEMİK

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Sınav Konu Başlıkları

30.12.2019

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Sınav Konu Başlıkları

T.C.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 GÜZ TÜRK DİLİ I FİNAL SINAVI KONULARI

 1. ÜNİTE: Dilin Tanımı ve İşlevi, Dillerin Doğuşu, Dillerin Millet Hayatındaki Önemi
 2. ÜNİTE: Türk Dilinin Tarihi Dönemleri
 3. ÜNİTE: Yeryüzündeki Diller
 4. ÜNİTE: Türkçenin Tarihi Süreçte Gelişen Kolları
 5. ÜNİTE: Yazılı Anlatım
 6. ÜNİTE: Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları
 7. ÜNİTE: Eski Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri
 8. ÜNİTE: Konuşma Dili-Yazı Dili
 9. ÜNİTE: Türkçe Zengin Bir Dil Midir?
 10.  ÜNİTE: Türklerin Kullandığı Alfabeler
 11. ÜNİTE: Ses ve Ses Olayları
 12. ÜNİTE: Başlıca Yazım Kuralları
 13. ÜNİTE: Şekil Bilgisi
 14. ÜNİTE: Yeni Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri

T.C.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 GÜZ İNGLİZCE I FİNAL SINAVI KONULARI

Lisans ve Önlisans Gruplarının konu dağılımı şöyledir:

9. Ünite: Geniş Zaman(am,is,are,do,does) 

10.Ünite: Geniş Zaman do/does

11. Ünite : Sıklık Zarfları, always, usually, often, sometimes, never and How Often sorusu

12. Ünite: Geçmiş Zaman was/were

13. Ünite: Geçmiş Zaman did, fiilerin 2. hali, olumlu olumsuz yapılar

14. Hafta:  Geçmiş Zaman did, fiilerin 2. hali, olumlu olumsuz yapılar

İngilizce Lisans grupları için 8-14 hafta içerikleri olan Geniş Zaman(am,is,are,do,does) ve Geçmiş Zaman(was, were, did, v2) konuları sınavda çıkacaktır. Lisans grubunun konuları, ara sınavda olduğu paragraflar halinde çıkacaktır. Öğrenciler konularla birlikte paragraflardan da sorumludur.

Ön Lisans Grupları için ise 8-14 hafta içerikleri olan Geniş Zaman(am,is,are,do,does) ve Geçmiş Zaman(was, were, did, v2) konuları sınavda çıkacaktır.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I GENEL SINAV KONULARI

8. Hafta (Birinci Dünya Savaşı’nın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları, Mondros, M. Kemal’in Samsun’a Çıkması, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Kongreler, Misak-ı Milli, Son Meclis-i Mebusan)

9. Hafta (Tbmm’nin Açılışı, Hıyanet-i Vataniye Kanunu, İstiklal Mahkemeleri, 21 Anayasası, Teşkilat-ı Esasiye, Sevr Antlaşması)

10. Hafta (Milli Mücadele’nin Askeri Safhası, Mudanya Mütarekesi)

11. Hafta (Lozan Barış Antlaşması, II. Meclis, 24 Anayasası, Cumhuriyet’e Dönüşüm)

12. Hafta (Türkiye Cumhuriyeti’nde Demokratikleşme Süreci Ve Çok Partili Hayat Denemeleri, İstiklal Mahkemeleri, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun, İzmir Suikasti, Menemen Olayı)

13. Hafta (Atatürk İlkeleri, Yapılan İnkılaplar)

14. Hafta (Atatürk Dönemi Eğitim, Kültür ve Sanat Politikaları, Atatürk Dönemi Türkiye Ekonomisi)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI-I- DERSİ 2019-2020 FINAL SINAVI KONULARI

I.ÜNİTE- History of Computers

II.ÜNİTE- Basic Concepts of Information Technology (IT)

III.ÜNİTE- Operating System Fundamentals

IV.ÜNİTE- Microsoft Word

V.ÜNİTE- Microsoft Word II

VI.ÜNİTE- Microsoft Word III

VII.ÜNİTE-Introduction to the Internet and Web

VIII.ÜNİTE – Microsoft Powerpoint I

IX.ÜNİTE - Microsoft Powerpoint II

X.ÜNİTE - Microsoft Excel I

XI.ÜNİTE - Microsoft Excel II

XII.ÜNİTE - Microsoft Excel III

XIII.ÜNİTE - Microsoft Excel IV

XIV.ÜNİTE -  - Microsoft Excel V

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 2019-2020 FİNAL KONULARI

I.ÜNİTE
General Instructions about the Course, Computer Facilities on the campus. History of Computers.

II.ÜNİTE

What is IT? IT devices, computer peripherals: monitor, mouse, keyboard. What is the Internet? Browsers, e-mail editors, how to send e-mail, web based e-mail, search engines, advanced search on the net.

III.ÜNİTE
What is an Operating System/ Application Program/ Programming Language. Disks, UPS, CPU, ROM, RAM, Scanners, printers, Windows Explorer, My Computer, Deleting Files, Folders, Creating New Folders. Recycle Bin, Drag – Drop, Creating Shortcuts, Find, Control Panel (Mouse, date & time, keyboard. Display etc).

IV.ÜNİTE

IT solutions in organizations: Word Processors, Filing, Archiving, What is Microsoft Word? Typing, Save As, Save, Open, Close, New, Exit. . Selecting (with mouse; Shift-arrows ; ctrl – A), cut, copy, paste, undo, redo, delete , shortcut keys, fonts, bullets and numbering.

V.ÜNİTE

Word: View, adding removing toolbars, auto text, full screen, zoom, borders and shading, inserting Page Break, spell check, thesaurus, set language, word count, auto correct, giving password to a file, inserting comment, change case.

VI.ÜNİTE

Word: Inserting Pictures, drop cap, inserting table, columns, WordArt, inserting symbol, find, replace, header and footer. Inserting Hyperlinks in Word, Paragraph spacing

VII.ÜNİTE

Computer networks, World Wide Web. HTML, HTTP, browsers, e-mail, etc.

VIII.ÜNİTE

Power Point: Inserting New Slide, save as, save, open, close, exit, copy, paste, cut, slide sorter, slide show, outline, slide color scheme, apply design, Fonts, colors, format picture, show picture toolbar.

IX. ÜNİTE

Power Point: Importance of timing at presentations. Techniques for a decent presentation. Ungrouping Picture, Animations, Slide transition, note pages, rehearse timings, black and white view, action Buttons. Preparing Web Based Presentations

X. ÜNİTE

Excel: Importance of spreadsheets in organizations. How different organizations use Excel for budgeting, calculations, forecasting, etc. Creating an Excel sheet; a table with data. Basic arithmetic functions such as sum and average.

XI. ÜNİTE

Excel: Arithmetic operations  through multiple sheets. Filters & sorting.

XII. ÜNİTE

Excel: Arithmetic functions. Average, Sum, etc. Date and Time functions.

XIII. ÜNİTE

Excel: Financial Functions. Pv, Nper, Pmt and Fv functions.

XIV. ÜNİTE

Excel: Conditional Functions. If and Nested If functions.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI-I- DERSİ GENEL SINAVI SORUMLU OLUNAN KONULAR;

I.ÜNİTE- TEMEL KAVRAMLAR-

II.ÜNİTE- KELİME (SÖZCÜK) İŞLEMCİLER (MICROSOSFT OFFICE WORD)

III.ÜNİTE- SUNUM TEKNOLOJİLERİ

IV.ÜNİTE- HESAP TABLOLARI (MICROSOSFT OFFICE EXCEL)

V.ÜNİTE- INTERNET TEKNOLOJİLERİ

VI.ÜNİTE- TAŞINABİLİR TEKNOLOJİLER

VII-ÜNİTE-SOSYAL AĞLAR

            2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ GENEL SINAVI SORUMLU OLUNAN KONULAR;

I.ÜNİTE -Bilişim Teknolojileri Ve Bilgi-işlemsel Düşünme; Problem Çözme Kavramları Ve Yaklaşımları; Algoritma Ve Akış Şemaları- Bilişim Teknolojileri Temel Kavramlar

II.ÜNİTE- Bilişim Teknolojileri Temel Kavramlar devamı , özel Uygulama Yazılımları ve Dosya yönetimi

III.ÜNİTE- Kelime işlemci programı, Sunum oluşturma ve geliştirme becerileri,

IV.ÜNİTE- Hesaplama Tabloları (Mıcrososft Offıce Excel)

V.ÜNİTE- İnternet Teknolojileri ve Sosyal Ağlar

VI.ÜNİTE- Bilişim Teknolojileri -Taşınabilir Teknolojiler ve E-learnin uygulamaları.

VII.ÜNİTE- E-Devlet, dijital Dönüşüm ve uygulama örnekleri

VIII.ÜNİTE-Günümüzde Bilişimin Stratejik Durumu ve Bilişim Hukuku


Bilgi Talep Formu