Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK SİGORTASI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler SaÄŸlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk, DeÄŸiÅŸim Yönetimi ve Liderlik, SaÄŸlık Turizmi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Yeter DEMÄ°R USLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ramazan ÜLGER, Dr.Öğr.Üye. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kamu ve Özel saÄŸlık sigortaları konusunda temel bir bakış açısı kazandırmak ve saÄŸlık yönetiminde finans ve sigortanın önemini anlatmak.
Dersin İçeriği Bu ders; SaÄŸlık Hizmetleri Sistemi ve Sınırları, SaÄŸlık Örgütlenmesindeki Temel Kriterler,SaÄŸlıkta Temel Finansman Modelleri ve SaÄŸlık Sigortalarının Yeri ve Önemi,SaÄŸlık Sigorta Kavramları, Türleri ve Sınıflaması,Türkiye’de Özel SaÄŸlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar Analizi, Dağıtım Kanalları,Özel ve Genel SaÄŸlık Sigortalarında Temel Mevzuat,SaÄŸlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, Ä°lgili Mevzuat,SaÄŸlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, Ä°lgili Mevzuat (devam),SaÄŸlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, Ä°lgili Mevzuat,SaÄŸlık Sigortalarında Network ve Kontrat Yönetimi, Ä°lgili Mevzuat (devam),SaÄŸlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, SaÄŸlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal Yönetimi,Türkiye'de Genel SaÄŸlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı SaÄŸlık Sigortaları,SaÄŸlık Turizmi ve Turizmde SaÄŸlık Sigortacılığı,Genel SaÄŸlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi,Genel SaÄŸlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi (devam); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sağlık sistemi ve alt sistemlerini, finansal makro bakış açısı ile gözden geçirir. 1, 18, 2 A
2. Sağlık finansman kaynaklarını ve çeşitliliğin önemini açıklar. 1, 18, 2 A
3. Sağlık giderlerini kaynak ve dağılıma göre sınıflar ve sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1, 18, 2 A
4. Sigorta ve sigortacılık kavramlarını açıklar ve sigortanın temel çalışma prensiplerini kavrar. 1, 18, 2 A
5. Özel ve Kamu Sağlık Sigortacılığını tartışır, genel hatları ile sigorta kanunu, yetkili organları, aralarındaki ilişkileri ve bunların önemini kavrar. 1, 18, 2 A
6. Özel Sağlık Sigorta kurumlarındaki organizasyon ve fonksiyon dağılımını ve yapılanmasını, hizmet sunucularla ilişkilerini saptar. 1, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Hizmetleri Sistemi ve Sınırları, Sağlık Örgütlenmesindeki Temel Kriterler Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2 Sağlıkta Temel Finansman Modelleri ve Sağlık Sigortalarının Yeri ve Önemi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3 Sağlık Sigorta Kavramları, Türleri ve Sınıflaması Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4 Türkiye’de Özel Sağlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar Analizi, Dağıtım Kanalları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5 Özel ve Genel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6 Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7 Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat (devam) Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8 Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili Mevzuat Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9 Sağlık Sigortalarında Network ve Kontrat Yönetimi, İlgili Mevzuat (devam) Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10 Sağlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal Yönetimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11 Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12 Sağlık Turizmi ve Turizmde Sağlık Sigortacılığı Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13 Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14 Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi (devam) Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynaklar
Öğretim üyesinin hazırlamış olduğu ders notları
Dersi veren öğretim üyesinin gerekli gördüğü takdirde kitap, dergi, makale ve tez gibi basılı dokümanlar öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 1 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 95
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu