Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKÄ° Ä°NGÄ°LÄ°ZCE II 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Hasta GüvenliÄŸi, Uluslararası Pazarlama, SaÄŸlıkta Verimlilik
Dersin Dili Ä°ngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Onur POLAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı SaÄŸlık Yönetimi ile ilgili mesleki Ä°ngilizcenin temel kavramlarını ele almak, bu alanda öğrencilerin okuma ve anlama becerilerini geliÅŸtirmek, yazma ve konuÅŸma becerilerine katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; -How should a proper healthcare manager be? (Uygun bir saÄŸlık hizmetleri yöneticisinin temel nitelikleri) -Requirements of a health administrator (Bir saÄŸlık üstdüzey yöneticisi olmanın temel gereklilikleri) -Career guide of an administrator (Bir yöneticilik kariyerinde izlenecek yollar),-How should a proper healthcare manager be? (Uygun bir saÄŸlık hizmetleri yöneticisinin temel nitelikleri) -Requirements of a health administrator (Bir saÄŸlık üstdüzey yöneticisi olmanın temel gereklilikleri) -Career guide of an administrator (Bir yöneticilik kariyerinde izlenecek yollar),-Meaning of health coverage from international aspect (Farklı ulusların saÄŸlık hizmetleri kapsamı) -Cost of healthcare (SaÄŸlık hizmetlerinin ekonomik maliyeti) -What is medical care and insurance? (SaÄŸlık yardımı ve sigortanın tanımları) ,GENEL TEKRAR,-Meaning of health coverage from international aspect (Farklı ulusların saÄŸlık hizmetleri kapsamı) -Cost of healthcare (SaÄŸlık hizmetlerinin ekonomik maliyeti) -What is medical care and insurance? (SaÄŸlık yardımı ve sigortanın tanımları), -Everything about health management degree (SaÄŸlık yönetimi eÄŸitiminin detayları) -Responsibilities of managers (Yöneticilerin temel sorumluluk alanları) -Job opportunities (SaÄŸlık yönetimi mezunlarının çalışma alanları),GENEL TEKRAR,-Everything about health management degree (SaÄŸlık yönetimi eÄŸitiminin detayları) -Responsibilities of managers (Yöneticilerin temel sorumluluk alanları) -Job opportunities (SaÄŸlık yönetimi mezunlarının çalışma alanları),-Information systems in healthcare (SaÄŸlık hitmetinde bilgi toplama yolları) -Technological changes in healthcare sector (SaÄŸlık hizmetinde teknolojik deÄŸiÅŸimler),-Information systems in healthcare (SaÄŸlık hitmetinde bilgi toplama yolları) -Technological changes in healthcare sector (SaÄŸlık hizmetinde teknolojik deÄŸiÅŸimler),GENEL TEKRAR,-Best healthcare systems in the world (SaÄŸlık hizmetinde dünyanın öncü ülkeleri) -Government's role in fixing the healthcare systems (SaÄŸlık hizmet sistemlerindeki problemlerin çözümünde hükümetlerin sorumlulukları) -Local healthcare system (Türkiye'nin saÄŸlık hizmet sistemi),-Best healthcare systems in the world (SaÄŸlık hizmetinde dünyanın öncü ülkeleri) -Government's role in fixing the healthcare systems (SaÄŸlık hizmet sistemlerindeki problemlerin çözümünde hükümetlerin sorumlulukları) -Local healthcare system (Türkiye'nin saÄŸlık hizmet sistemi),GENEL TEKRAR; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Sağlık yönetimi ile ilgili İngilizce terminolojiyi kullanabilecektir. 1, 2 A
1.1. Sağlık yönetiminin tüm alanlarında kullanılan İngilizce terimleri tanır. 1, 2 A
1.2. Sağlık yönetimi alanında kullanılan temel kavramları tanır. 1, 2 A
1.3. Sağlık yönetimi ile ilgili İngilizce terminolojiyi çalışma hayatında ve akademik çalışmalarda kullanır. 1, 2 A
2. Sağlık yönetimi alanında İngilizce literatürü takip edebilecektir. 1, 2 A
2.1. İngilizce yazılmış makaleleri yorumlar. 1, 2 A
2.2. Kendini İngilizce olarak yazılı ve sözlü ifade edebilir. 1, 2 A
2.3. Sağlık yönetimi alanındaki trendleri İngilizce olarak değerlendirir. 1, 2 A
3. Sağlık yönetimi alanında sektördeki paydaşlarla İngilizce iletişim kurabilecektir. 1, 2 A, B, C
3.1. Sağlık yönetimi alanındaki İngilizce kavramları iş hayatına uyarlar. 1, 2 A, C
3.2. Sağlık yönetimi alanındaki başarı, deneyim ve sorunları ilgili sektörlerle İngilizce olarak tartışır. 1, 2 A
3.3. Sağlık yönetimi alanında uluslararası toplantılarda kendini İngilizce olarak ifade eder. 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 -How should a proper healthcare manager be? (Uygun bir sağlık hizmetleri yöneticisinin temel nitelikleri) -Requirements of a health administrator (Bir sağlık üstdüzey yöneticisi olmanın temel gereklilikleri) -Career guide of an administrator (Bir yöneticilik kariyerinde izlenecek yollar) İlgili konunun ders kitabından çalışılması
2 -How should a proper healthcare manager be? (Uygun bir sağlık hizmetleri yöneticisinin temel nitelikleri) -Requirements of a health administrator (Bir sağlık üstdüzey yöneticisi olmanın temel gereklilikleri) -Career guide of an administrator (Bir yöneticilik kariyerinde izlenecek yollar) İlgili konunun ders kitabından çalışılması
3 -Meaning of health coverage from international aspect (Farklı ulusların sağlık hizmetleri kapsamı) -Cost of healthcare (Sağlık hizmetlerinin ekonomik maliyeti) -What is medical care and insurance? (Sağlık yardımı ve sigortanın tanımları) İlgili konunun ders kitabından çalışılması
4 GENEL TEKRAR İlgili konunun ders kitabından çalışılması
5 -Meaning of health coverage from international aspect (Farklı ulusların sağlık hizmetleri kapsamı) -Cost of healthcare (Sağlık hizmetlerinin ekonomik maliyeti) -What is medical care and insurance? (Sağlık yardımı ve sigortanın tanımları) İlgili konunun ders kitabından çalışılması
6 -Everything about health management degree (Sağlık yönetimi eğitiminin detayları) -Responsibilities of managers (Yöneticilerin temel sorumluluk alanları) -Job opportunities (Sağlık yönetimi mezunlarının çalışma alanları) İlgili konunun ders kitabından çalışılması
7 GENEL TEKRAR İlgili konunun ders kitabından çalışılması
8 -Everything about health management degree (Sağlık yönetimi eğitiminin detayları) -Responsibilities of managers (Yöneticilerin temel sorumluluk alanları) -Job opportunities (Sağlık yönetimi mezunlarının çalışma alanları) İlgili konunun ders kitabından çalışılması
9 -Information systems in healthcare (Sağlık hitmetinde bilgi toplama yolları) -Technological changes in healthcare sector (Sağlık hizmetinde teknolojik değişimler) İlgili konunun ders kitabından çalışılması
10 -Information systems in healthcare (Sağlık hitmetinde bilgi toplama yolları) -Technological changes in healthcare sector (Sağlık hizmetinde teknolojik değişimler) İlgili konunun ders kitabından çalışılması
11 GENEL TEKRAR İlgili konunun ders kitabından çalışılması
12 -Best healthcare systems in the world (Sağlık hizmetinde dünyanın öncü ülkeleri) -Government's role in fixing the healthcare systems (Sağlık hizmet sistemlerindeki problemlerin çözümünde hükümetlerin sorumlulukları) -Local healthcare system (Türkiye'nin sağlık hizmet sistemi) İlgili konunun ders kitabından çalışılması
13 -Best healthcare systems in the world (Sağlık hizmetinde dünyanın öncü ülkeleri) -Government's role in fixing the healthcare systems (Sağlık hizmet sistemlerindeki problemlerin çözümünde hükümetlerin sorumlulukları) -Local healthcare system (Türkiye'nin sağlık hizmet sistemi) İlgili konunun ders kitabından çalışılması
14 GENEL TEKRAR İlgili konunun ders kitabından çalışılması
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Simon Sweeney. (2004). Communicating in Business: A Short Course for Business English Students, 2nd Edition (Cambridge Professional English).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 133
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu