Geri
AKADEMİK

İş ve Staj Çalışmaları:

 1. Öğrencilerin iş dünyasıyla etkileşimini sağlamak ve istihdam olanakları oluşturabilmek için gerekli çalışmaları yapmak,
 2. Öğrencilerin çeşitli meslekleri, kuruluşları ve faaliyet alanlarını daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla kurumsal tanıtım etkinlikleri gerçekleştirmek,
 3. Adayların görebileceği iş ve staj duyuru portalı geliştirmek,
 4. Özgeçmiş veri bankası oluşturmak ve kuruluşların (özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum örgütleri) kullanımına sunmak,
 5. Öğrencilerin staj uygulaması yapmalarını sağlamak, staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşların sayısını artırmak,
 6. Öğrenciler ve mezunlar için yarı / tam zamanlı çalışma olanakları oluşturmak,
 7. Öğrencilerin ve mezunların kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan projelerde görevlendirilmelerine olanak sağlamak
 8. Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren tanıtım toplantıları düzenlemek, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleklerdeki kariyer imkanları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak, eleman talebinde bulunan şirketlerle mezunlar arasında iletişim sağlamak
   

Kariyer Planlama ve Yetkinlik Çalışmaları:

 1. Kariyer planlaması için öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı, koçluk ve mentorluk hizmeti sunmak,
 2. Öğrencilere yönelik mesleki gelişimi sağlayacak seminer ve konferans etkinliklerinde bulunmak,
 3. Ulusal ve uluslararası kariyer fırsatlarını takip etmek ve hedef kitleyi bilgilendirmek,
 4. Üniversite öğrencilerine ve mezunlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek,
 5. Öğrencilerin kişisel ve mesleki yetkinliklerinin tespitine yönelik testlerin uygulanmasını sağlamak ve buna uygun kariyer planı yapılmasına destek olmak,
 6. Üniversite öğrencilerine ve mezunlarına mesleki yetkinlikler kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek
   

Diğer:

 1. Girişimcilik potansiyeli olan öğrencilerin kariyer gelişimi için Girişimcilik Merkezi ile koordinasyon içerisinde çalışmak,
 2. Bitirme projesi, bilimsel araştırma, vb. konularda potansiyeli olan öğrencilerin ilgili fon destek kuruluşlarından yararlanmaları için TTO Proje Geliştirme Ofisi ile koordinasyon içerisinde çalışmak,
 3. Çeşitli eğitim, seminer vb faaliyetler çerçevesinde Sürekli Eğitim Merkezi ile koordinasyon içerisinde çalışmak,
 4. Öğrenci kulüpleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde etkinlikler geliştirmek ve bunların planlanmasına veya düzenlenmesine destek vermek,
 5. Senede en az 1 kez olmak üzere Medipol Üniversitesi Kariyer günlerini düzenlemek,
 6. Üniversite ile iş dünyası arasında köprü vazifesi görerek iş birliklerini genişletmeye yönelik çalışmalar yapmak, bu temaslar sırasında ortaya çıkan olası sanayi danışmanlığı, teknoloji transferi, vb. konularda TTO Üniversite-Sanayi İşbirliği Ofisi ile koordinasyon içerisinde çalışmak
 7. Kalite Komisyonunca yapılan çalışmalarda kariyer planlama konusunda tespit edilen hususlarda ve akreditasyon kuruluşlarının kariyer planlama ile  ilgili istekleri çerçevesinde işbirliği yapmak ,
 8. Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olmak,
 9. Üniversitenin mezunlarının iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve mezun bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulmasına destek olmak,
 10. Medipol Mezunlar Derneği ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve destek olmak,
 11. Enstitü, Fakülte, MYO ve bölümlerin dış paydaş toplantılarına destek vermek,
 12. Üniversitemizde kariyer geliştirme çalışmalarından öğrenci ve mezun memnuniyetini takip etmek, memnuniyetsizlik durumlarında gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri yapmak,
 13. Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek
Bilgi Talep Formu