Geri
AKADEMİK

Kimdir?

 • Kariyer Ofisi temsilcisi gibi çalışır,
 • Gelecek konusunda dertli olan kişidir,
 • İş dünyası ve kariyer konularına ilgilidir,
 • Kendini geliştirmek için çabalar,
 • Okuduğu bölümle ilgili yeni iş fırsatları arayandır,
 • Bölümüne kariyer farkındalığı kazandırmak ister,
 • İletişimi iyi, aktif, girişken, ilgilidir,
 • Öğrenmeye isteklidir,

 

Sorumlulukları:

 • Kariyer Ofisi çalışmalarını bağlı olduğu bölüm/sınıfa duyurulmasını sağlama,
 • Alanı ile ilgili mesleki konuların takibini yapma,
 • Bölümü ile ilgili konularda "kariyer farkındalığı" oluşturacak çalışmalarda yer alma,
 • Kariyer Ofisi'ne meslek/bölüm odaklı iş geliştirmeye yönelik geri bildirim verme,
 • İlgili bölüm/sınıftan iş-kariyer mesleki gelişim alanında proje önerileri ile geri bildirimler toplama,
 • Kariyer Ofisi etkinliklerine etkin katılım sağlama ve görev alma,
 • Ofis çalışmalarında destek olma, yer alma
Bilgi Talep Formu