Geri
AKADEMİK
  1. Adayların staj yapabilecekleri kurum sayısını arttırmak,
  2. Ulusal ve uluslararası düzeyde İstanbul Medipol Üniversitesi mezunlarının istihdamı ile ilgili çalışmalar yapmak,
  3. Her adayın piyasa nitelik ve gereklerine göre meslekî ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek,
  4. Sanayi, üniversite ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ofisin temel amaçlarındandır.
Bilgi Talep Formu