Geri
AKADEMİK

İstanbul Medipol Üniversitesi Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanlığı, personelinin ayrımcılığa karşı farkındalığını arttırmak; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle her türden ayrımcı davranış ve tutumlarla karşılaşmalarını engellemek;  eşit ve sorumlu davranış ilkelerinin benimsenmesini teşvik etmek; bu kapsamda, üniversitenin ilgili idari, akademik birimleri ile bu birimlerin personeli ve öğrenciler arasında eşit muameleye dayalı profesyonel ilişkilerin geliştirilmesine katkı vererek, Üniversite’nin akademik, idari personeli ve öğrencilerinin genel memnuniyetini arttırmayı hedeflemekte ve çeşitli faaliyetler geliştirmektedir.

Bilgi Talep Formu