Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ercan KARAKEÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ercan KARAKEÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yeni ekonomide en yüksek katma değeri yaratan unsurlar girişimcilik ve inovasyondur. Bu ders girişimcilik, iç girişimcilik ve inovasyonla ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Girişimci ve girişimcilik ile ilgili temel kavramlar. Girişimci düşünce biçiminin temelleri,Girişimcilik zihniyeti, girişimcilikte ayırt edici kavramlar,Girişimcilerde bulunması gereken özellikler,Girişimciliğin avantaj ve dezavantajları,Girişimciliğin önemi, temel fonksiyonları,Girişimcilik türleri,Girişimci olma nedenleri, başarı ve başarısızlık faktörleri,Girişimcilik ve yaratıcılık,Girişimcilik ve yenlilikçilik,Yeni bir işletme kurma ve kuruluş işlemleri,Kurulu bir işletmeyi satın alma veya ortak olma,İmtiyaz hakkı sözleşmeleri ile iş sahibi olma,Ev eksenli çalışma. Dijitalleşen girişimcilik,Girişimcilikte iş planı süreçleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Girişimcilik kavramını, özelliklerini ve girişimcilikte etik konusunu öğrenebilecektir. 1 A
2. Girişimciliğin ekonomik, toplumsal ve kültürel temellerini ve önemini açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A
3. İş modeli, girişimcilik süreçleri ve iş fikrini analiz edebilecektir. 12, 15, 18 A
4. Girişimcilik ile tasarım arasında ilişki kurabilecektir. 10, 15, 18 A
5. Girişimcilik iklimi, kültürü ve bunları etkileyen faktörleri değerlendirebilecektir. 1, 12, 2 A
6. Franchising ve işletme satın alma konusunu analiz edebilecektir. 1, 12, 2 A
7. İşletmelerin yasal kurulma süreçlerini gösterebilecektir. 10, 12, 18, 2 A
8. İşletme başarısızlıkları, iflas mekanizması, kapanma konularını değerlendirebilecektir. 10, 14, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Girişimci ve girişimcilik ile ilgili temel kavramlar. Girişimci düşünce biçiminin temelleri
2 Girişimcilik zihniyeti, girişimcilikte ayırt edici kavramlar
3 Girişimcilerde bulunması gereken özellikler
4 Girişimciliğin avantaj ve dezavantajları
5 Girişimciliğin önemi, temel fonksiyonları
6 Girişimcilik türleri
7 Girişimci olma nedenleri, başarı ve başarısızlık faktörleri
8 Girişimcilik ve yaratıcılık
9 Girişimcilik ve yenlilikçilik
10 Yeni bir işletme kurma ve kuruluş işlemleri
11 Kurulu bir işletmeyi satın alma veya ortak olma
12 İmtiyaz hakkı sözleşmeleri ile iş sahibi olma
13 Ev eksenli çalışma. Dijitalleşen girişimcilik
14 Girişimcilikte iş planı süreçleri
Kaynak
Marangoz, Mehmet. Girişimcilik. Beta / Çatı, Kahraman. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi. Nobel
Özkara, Belkıs ve Sakallı, Sibel. Girişimcilik: Temel ve Yeni Yaklaşımlar. Nobel / Durak, İbrahim vd. Girişimcilik: Anadolu Kent Girişimciliğinden Örnekler. Ekin / Uygun, Ramazan K. Girişimcilik Teori ve Yaklaşımları. Ekin

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 105
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu