Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ HAYATINA GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersi Verenler Doç.Dr. Feyza DEREKÖY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş ortamındaki ilişkileri, iş yapma kültürünü ve iş süreçlerini tanıyarak, iletişim becerisi, kariyer planlama gibi beceriler için yetkinlik kazanmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Mezuniyet Sonrası Profesyonel İş Hayatına Geçiş, İş Hayatına Adaptasyon ,Kariyer Planlama, CV Hazırlama Teknikleri ,Mülakat Teknikleri, Beden Dili ,Çalışma yaşamındaki güncel sorunlar ,Teknolojik gelişmelerin oluşturduğu yeni yönetim yapısı ,İş monotonluğu ,Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları ,Liderlik Yetkinlikleri ,Profesyonel İş Hayatında Kişisel İmaj ve Kişisel Gelişim ,Kadın çalışanlara yönelik cam tavan uygulaması ,İş tatmini ve iş tatminsizliğinin sonuçları ,Aşırı iş yükü, yorgunluk ve iş kazalarına etkisi ,Psikolojik sözleşme ,Yabancılaşma ve mesleki tükenmişlik ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çalışma hayatı ile ilgili temel kavramları açıklar. 1, 19, 3 A
1.1. Etkili İletişim ve Nezaket Kurallarını uygulayabilecektir. 1, 2, 3, 7 A
1.2. Türkiye’de çalışma hayatı ile ilgili değişimleri açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2. Çalışma yaşamının temel aktörlerini kavrar. 1, 19, 3 A
2.1. Teknolojik gelişmelerin oluşturduğu yeni yönetim yapısını açıklar. 1, 2, 3 A
2.2. Kariyer Planlama, CV Hazırlama Tekniklerini kavrar. 1, 10, 2, 3 A
3. Profesyonel iş hayatında gelişim adımlarını açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 3, 8 A
3.1 Liderlik Yetkinliklerini uygulayabilecektir 1, 8 A
3.2. Beden Dilini kavrar. 1, 2, 3 A
4. Mobbing’i kavrar. 1, 2, 3 A
4.1. İş tatminsizliğinin sonuçlarını açıklar. 1, 2, 3 A
4.2. Kadın çalışanlara yönelik cam tavan uygulamasını tanımlar. 1, 2, 3 A
5. Çalışma yaşamındaki son gelişmeleri ve sorunları açıklar. 1, 3, 8 A
5.1. Yabancılaşma ve mesleki tükenmişliği tanımlar. 1, 2, 7 A
5.2. Aşırı iş yükünün sonuçlarını açıklar. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mezuniyet Sonrası Profesyonel İş Hayatına Geçiş, İş Hayatına Adaptasyon
2 Kariyer Planlama, CV Hazırlama Teknikleri
3 Mülakat Teknikleri, Beden Dili
4 Çalışma yaşamındaki güncel sorunlar
5 Teknolojik gelişmelerin oluşturduğu yeni yönetim yapısı
6 İş monotonluğu
7 Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları
8 Liderlik Yetkinlikleri
9 Profesyonel İş Hayatında Kişisel İmaj ve Kişisel Gelişim
10 Kadın çalışanlara yönelik cam tavan uygulaması
11 İş tatmini ve iş tatminsizliğinin sonuçları
12 Aşırı iş yükü, yorgunluk ve iş kazalarına etkisi
13 Psikolojik sözleşme
14 Yabancılaşma ve mesleki tükenmişlik
Kaynak
- KESER Aşkın, Çalışma Psikolojisi, Ekin Yayınları, Bursa, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 1 7
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu