Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 2+0 2 4,0
Ders Programı Pazar 09:00-09:45 Pazar 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, Medipol Üniversitesi öğrencilerine Uluslararası örgütlerin oluşumları, işleyişleri, yapıları ve etkilerini, Türkiye ile küresel, ulusal ve yerel etkileşimlerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Uluslararası Örgütlerin Tarihsel Gelişimi,Dünya Siyasal Sisteminde Uluslararası Örgütlerin Oluşumu,Küresel Nitelikli Uluslararası Örgütler,Birinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve Milletler Cemiyeti,İkinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve Birleşmiş Milletler,Birleşmiş Milletlerin Hukuksal Yapısı ve Organları,Birleşmiş Milletler Müdahalesini Gerektiren Uluslararası Sorunlar,Bölgesel Nitelikli Uluslararası Örgütler,Batı Dünyasındaki Bölgesel Örgütler,Üçüncü Dünyadaki Bölgesel Örgütler,Hükümetler-Dışı Uluslararası Örgütler,Sivil Toplum Örgütlerinin Küreselleşmesi,Türkiye'nin Üye Olduğu Uluslararası Örgütler,Uluslararası Örgütler ve Güncel Sorunlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Uluslararası örgütler kavramını ve tarihçesini kavrayabilecektir. 1, 11, 2, 3 A, C
2. Küresel ve bölgesel ölçekteki uluslararası örgütleri karşılaştırabilecektir. 1, 11, 2, 3 A, C
3. Birleşmiş Milletlerin hukuku ve siyasi yapısı hakkında bilgi edinecektir. 1, 11, 2, 3 A, C
3.1. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ile olan bağını saptayabilecektir. 1, 11, 2, 3 A, C
4. Türkiye'nin üye olduğu Uluslararası örgütleri sınıflandırabilecektir. 1, 11, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Örgütlerin Tarihsel Gelişimi
2 Dünya Siyasal Sisteminde Uluslararası Örgütlerin Oluşumu
3 Küresel Nitelikli Uluslararası Örgütler
4 Birinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve Milletler Cemiyeti
5 İkinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları ve Birleşmiş Milletler
6 Birleşmiş Milletlerin Hukuksal Yapısı ve Organları
7 Birleşmiş Milletler Müdahalesini Gerektiren Uluslararası Sorunlar
8 Bölgesel Nitelikli Uluslararası Örgütler
9 Batı Dünyasındaki Bölgesel Örgütler
10 Üçüncü Dünyadaki Bölgesel Örgütler
11 Hükümetler-Dışı Uluslararası Örgütler
12 Sivil Toplum Örgütlerinin Küreselleşmesi
13 Türkiye'nin Üye Olduğu Uluslararası Örgütler
14 Uluslararası Örgütler ve Güncel Sorunlar
Kaynak
Hasgüler Mehmet ve Mehmet B. Uludağ. Uluslararası Örgütler. İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2018. Bennet A. Leroy ve James K. Oliver. Uluslararası Örgütler. Nasuh Uslu (çev.) Ankara: BB101, 2015. Çalış. Ş. Akgün, B., Kutlu, Ö. (Ed). Uluslararası Örgütler ve Türkiye. Konya: Çizgi Kitabevi, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
X
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
X
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
X
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 14 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 121
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu