Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL PSİKOLOJİ 3+0 3 4,0
Ders Programı Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15 Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30 Perşembe 13:30-14:15 Cuma 10:00-10:45 Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal psikolojinin temel kavramlarını açıklayarak (sosyal etki, algı, uyma, tutumlar, tutum oluşumları,benlik, grup dinamiği, sosyalleşme) ve diğer insanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, günlük yaşama bunların yansımalarını yakalayıp kendini ve başkalarını daha iyi anlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal psikolojiye genel bir giriş ve dersin işleyişi hakkında bilgi.,Sosyal psikoloji nedir? Diğer sosyal bilimler arasındaki yeri, Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi,Sosyal etki ve uyma,Sosyal etki ve uyma,Sosyal biliş (Sosyal Algı),Sosyal biliş (Sosyal Algı) Atıf kuramı,Tutum nedir? Özellikleri.,İletişim ve propaganda: Tutum değiştirme süreci,Sosyalleşme ve Sosyal gelişim,Benlik,Grup yapısı ve dinamiği,Grup yapısı ve süreci,Sosyal psikoloji ve kültür,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sosyal psikolojisinin temel kavramlarını tanımlar.. 1, 10, 15, 2, 21, A
2. Sosyal psikolojiyle ilgili ilkeleri açıklar. 1, 10, 21, 3, A
3. Uygulama yaptırmak (ödev vermek) suretiyle öğrenilen teorik bilgileri ilişkilendirir ve uygular. 1, 10, 3, A
4. Sosyal psikolojiyle ilgili kavram, teori ve metotların uygunluğunu günümüz çalışma hayatıyla ilişkilendirerek gösterir. 1, 10, 2, 21, 3, A
5. Sosyal psikoloji ile ilgili kuramsal yaklaşımları açıklar. 1, 10, 2, 3, A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, A: Yazılı sınav
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal psikolojiye genel bir giriş ve dersin işleyişi hakkında bilgi.
2 Sosyal psikoloji nedir? Diğer sosyal bilimler arasındaki yeri, Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi
3 Sosyal etki ve uyma
4 Sosyal etki ve uyma
5 Sosyal biliş (Sosyal Algı)
6 Sosyal biliş (Sosyal Algı) Atıf kuramı
8 Tutum nedir? Özellikleri.
9 İletişim ve propaganda: Tutum değiştirme süreci
10 Sosyalleşme ve Sosyal gelişim
11 Benlik
12 Grup yapısı ve dinamiği
13 Grup yapısı ve süreci
14 Sosyal psikoloji ve kültür
15 Genel Değerlendirme
Kaynak
Çiğdem KAĞITÇIBAŞI 'Günümüzde İnsan ve İnsanlar'Evrim Yayınları,2015
Doğan Cüceloğlu 'İnsan ve Davranışı' Remzi Kitapevi, İstanbul, 2012 Nevzat Tarhan 'Toplum Psikolojisi' Timaş Yayınları, İstanbul, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 12 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu