Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2+0 2 4,0
Ders Programı Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iş dünyası ve toplumsal mükemmellik ilkelerini tanıtmak, öğrencilere model ve kalite yönetim metodolojisini özel ve kamu sektörünün her alanında kullanabilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları,Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi,Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi,Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi,Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli,Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri,Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama),Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması,Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri,İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda, öğrenci;
1. Kalite ve toplam kalitenin tarihsel gelişimini öğrenebilecektir. 1, 2, A
1.1 Kalite ve Toplam Kalite Yönetimini tanımlar 1, A
1.2 Kalite Gurularını tanır. 1, A
1.3. Kalite'nin tarihsel gelimini açıklar. 1, A
2. Toplam Kalite Yönetimi ve unsurlarını açıklayabilecektir. 1, 2, A
2.1. Strateji, Misyon, Vizyon ve Değerler kavramlarını ayırt eder. 1, 17, 19, 2, A
3. Akreditasyon-Kalibrasyon kavramlarını açıklayabilecektir ve Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) tanıyabilecektir. 1, 2, A
3.1. Akreditasyon ve Kalibrasyon kavramlarını açıklar. 1, 12, 2, A
3.1.1. Akreditasyonun Genel Özelliklerini yararlarını ve Sürecinin Temel Unsurlarını bilir. 1, A
3.1.2. Avrupa Akreditasyon Birliğini ve Uluslararası Avrupa Akreditasyon Forumunu tanır. 1, A
3.1.3. Kalibrasyonun avantajlarını bilir. 1, 12, A
3.2. Türk Akreditasyon Kurumu kuruluş ve Görevlerini bilir. 1, 2, A
4. Mükemmellik Modelini, EFQM Mükemmellik Modelini, Türkiye Kalite Derneğinin Kuruluş amacını ve Türkiye'deki Kalite ödüllerini bilecektir. 1, 14, 18, 2, A
4.1. Mükemmelik Modelini açıklar ve Deming Kalite Ödülünü bilir. 1, 18, A
4.2. EFQM Mükemmellik Modelini bilir. 1, A
4.3. Türkiye kalite Derneğinin (Kalder) kuruluş amacı ve çalışması hakkında fikir sahibidir. 1, 10, 2, A
5. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını bilmek Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaşma kavramlarını ayırt edebilecektir. 1, 11, 14, A
5.1. ISO Kalite yönetimi Sistemini tanımlar. 1, 11, A
5.2. Standardizasyonun faydalarını bilir. 1, 10, A
6. Kalite Kontrol Çemberlerini açıklayabilecektir. 1, 10, 11, 12, 18, A
6.1. Kalite Çemberlerini tanımlar, Tarihçesi ve Amaçları hakkında fikir sahibidir. 1, 2, A
6.2. Kalite Çemberlerinin Kuruluş Aşamalarını ve İşleyişini açıklar. 1, 10, 11, A
7. Problem Çözümünde Kalite Kontrol Çemberlerinde Kullanılan Teknikleri kullanabilecektir. 1, 10, 11, 12, 14, 15, A
7.1. Süreç Akış şemasını ve Neden-Sonuç diyagramını uygular. 1, 10, 11, 12, 14, 15, A
7.2. Ve Diğer İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerini uygular. 1, 10, 11, 12, 14, 15, A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, A: Yazılı sınav
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları
2 Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi
3 Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi
3 Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat
5 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
6 Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli
7 Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri
8 Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama)
9 Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması
10 Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri
11 İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri
12 Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci
13 Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
14 Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
Kaynak
Ara Sınav %20 Ödev %20 Final %60
SARP Nilgün (2014), Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları, Siyasal Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 25 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 20 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 109
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu