Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRK SİYASAL HAYATI 3+0 3 5,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk siyasal hayatını ve anayasal gelişmeleri incelemek, dönemler arası karşılaştırma yapabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde siyasal ve sosyal hayattaki gelişmeler,Osmanlı Devleti'ndeki anayasal gelişmeler,1876 darbesi ve Sultan Abdülaziz'in hal edilmesi olayı,I. Meşrutiyetin ilanı ve II. Abdülhamit dönemi,II. Meşrutiyetin ilanı ve 31 Mart Vakası,Cumhuriyet dönemi siyasal hayat ve tek parti dönemi,Çok partili hayata dönüş,Demokrat parti dönemi ve 1960 Darbesi,1960 Darbesi sonrası Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve siyasi yapısı,1980 Darbesi ve sonrasında Turgut Özal dönemi,1990'lı yıllar: Koalisyon hükümetleri dönemi ve 28 Şubat süreci,2002 sonrası Ak Parti İktidarı,15 Temmuz darbe girişimi ve sonuçları üzerine bir değerlendirme,Hükümet sistemi tartışmaları ve Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerine değerlendirmeler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Osmanlı Devleti'nden günümüze siyasal hayat ve kurumları tanıyabilecektir. 1, 12, 2, 21, 3 A, C
1.1. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk siyasal hayatındaki değişimleri açıklayabilecektir. 1, 11, 2, 3 A, C
2. Türkiye tarihindeki temel dönemler, olaylar ve aktörlere ilişkin sınıflandırmalar hakkında bilgi edinecektir. 1, 11, 2, 3 A
3. Türkiye siyasi tarihine nasıl bakmak gerektiğine ilişkin olarak geliştirilen başlıca modelleri tanımlar. 1, 11, 2, 3 A, C
4. Türk siyasal hayatında askeri darbeler ve darbe teşebbüslerini yorumlanacaktır. 1, 11, 2, 21, 3 A
5. 1980 sonrası Türkiye'deki siyasi değişimler sınıflandırılacaktır. 1, 11, 2, 21, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde siyasal ve sosyal hayattaki gelişmeler
2 Osmanlı Devleti'ndeki anayasal gelişmeler
3 1876 darbesi ve Sultan Abdülaziz'in hal edilmesi olayı
4 I. Meşrutiyetin ilanı ve II. Abdülhamit dönemi
5 II. Meşrutiyetin ilanı ve 31 Mart Vakası
6 Cumhuriyet dönemi siyasal hayat ve tek parti dönemi
7 Çok partili hayata dönüş
8 Demokrat parti dönemi ve 1960 Darbesi
9 1960 Darbesi sonrası Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve siyasi yapısı
10 1980 Darbesi ve sonrasında Turgut Özal dönemi
11 1990'lı yıllar: Koalisyon hükümetleri dönemi ve 28 Şubat süreci
12 2002 sonrası Ak Parti İktidarı
13 15 Temmuz darbe girişimi ve sonuçları üzerine bir değerlendirme
14 Hükümet sistemi tartışmaları ve Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerine değerlendirmeler
Kaynak
Tekin Yusuf (2015) Türk Siyasal Hayatı. Orion Yayınevi. Ankara.
Ders notu verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
X
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
X
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 6 12 72
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu