Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye'nin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısının organizasyon ve işleyişinden öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Osmanlı'nın mirası: Osmanlı İmparatorluğu'ndaki toplum yapısı,Cumhuriyet ve cumhur ,1921 ve 1924 Anayasaları ve toplum , Tek parti döneminde kurumlar ve toplum , Çok partili hayata geçiş.,1961 Anayasası ve toplum ,1982 Anayasası ve toplum ,Soğuk savaşın toplum üzerindeki etkileri ,Soğuk savaş sonrası Dünya ve Türkiye'nin toplumsal yapısı ,Askeri darbeler ve toplum ,Milenyum algısı, teknolojik gelişmeler ve toplum ,Türkiye'de nüfus yapısı ,Türkiye'de toplumsal yapı ,Türkiye'de toplumsal yapı ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve siyasi yapısının farklı bileşenlerini ilişkilendirebilir. 1, 10, 19, 3 A
3.3.Farklı yapılarda yaşanan değişimlerin neden olduğu/olabileceği sonuçları tartışabilir. 1, 10, 19, 3 A
2. Farklı aktörlerin siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerdeki rolünü yorumlayabilir. 1, 10, 19, 3 A
3. Türkiye'deki siyasal, sosyal ve ekonomik değişiklikleri tarihsel bir perspektif dahilinde değerlendirebilir. 1, 10, 19, 3 A
3.1. Siyasal, sosyal ve ekonomik yapının açıklanmasında yer alan belirli kavramları kullanarak analiz yapabilir. 1, 10, 19, 3 A
3.2. Farklı yapılarda yaşanan değişimin arkasındaki nedenleri kavramsal düzeyde analiz edebilir. 1, 10, 19, 3 A
4. Farklılıkların çeşitli sonuçlarını sorgulayabilir. 1, 10, 19, 3 A
4.1. Farklılıkların birleştirici yapısını yorumlayabilir. 1, 10, 19, 3 A
4.2. Farklılıkların ayrıştırıcı yapısını yorumlayabilir. 1, 10, 19, 3 A
5. Toplumsal düzeni toplumun yapısı ile ilişkilendirebilir. 1, 10, 19, 3 A
6. Toplumsal dönüşümü yorumlayabilir. 1, 10, 19, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 19: Kavram Haritası, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Osmanlı'nın mirası: Osmanlı İmparatorluğu'ndaki toplum yapısı
2 Cumhuriyet ve cumhur
3 1921 ve 1924 Anayasaları ve toplum
4 Tek parti döneminde kurumlar ve toplum
5 Çok partili hayata geçiş.
6 1961 Anayasası ve toplum
7 1982 Anayasası ve toplum
8 Soğuk savaşın toplum üzerindeki etkileri
9 Soğuk savaş sonrası Dünya ve Türkiye'nin toplumsal yapısı
10 Askeri darbeler ve toplum
11 Milenyum algısı, teknolojik gelişmeler ve toplum
12 Türkiye'de nüfus yapısı
13 Türkiye'de toplumsal yapı
14 Türkiye'de toplumsal yapı
Kaynak
Sungur, Zerrin (Ed.), Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, 2013, Anadolu Üniversitesi Yayınları; Zencirkıran, Mehmet (Ed.) Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, 2017, Dora Yayıncılık
Haftalık konu başlığı çerçevesinde ön okumalar önerilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
X
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
X
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
X
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
X
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu