Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ YAZIŞMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, Mesleki yazışma kuralları ve teknikleri ile raporlama hakkında temel bilgilerin kazandırılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. İletişim ve yazılı iletişim,2. Etkin yazı ve etkin yazı yazmanın kuralları,3. Yazılı iletişimde etkinlik faktörleri,4. Genel Hatlarıyla yazışma,5. Yazım (imla)kuralları,6. Yazışma Teknikleri,7. Yazışma Türleri,8. Örgütsel Yazışma ve İş Mektupları,9. İş Mektubu Türleri,10. Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı,11. Rapor Hazırlama ve Rapor Yazımı,12. Rapor Hazırlama Süreci,13. Raporların Şekil ve İçerik Yönü,14.Örnek uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.İletişim ve yazılı iletişime ilişkin temel kavramları 1, 12, 15, 6 A
2.Yazım kurallarını 1, 12, 6 A
3.Yazışma tekniklerini 1, 15, 2 A
4.Yazışma türlerini ve örgütsel yazışma kurallarını 1, 12, 15 A
5. Yazı türlerini öğrenmiş olacak, 1, 12, 15 A
6. Raporlama hakkında teorik bilgileri kazanmış olacak. 1, 12, 15 A
7. Rapor yazma tekniklerini uygulayabilecektir. 1, 12, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. İletişim ve yazılı iletişim
2 2. Etkin yazı ve etkin yazı yazmanın kuralları
3 3. Yazılı iletişimde etkinlik faktörleri
4 4. Genel Hatlarıyla yazışma
5 5. Yazım (imla)kuralları
6 6. Yazışma Teknikleri
7 7. Yazışma Türleri
8 8. Örgütsel Yazışma ve İş Mektupları
9 9. İş Mektubu Türleri
10 10. Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı
11 11. Rapor Hazırlama ve Rapor Yazımı
12 12. Rapor Hazırlama Süreci
13 13. Raporların Şekil ve İçerik Yönü
14 14.Örnek uygulamalar
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir
Tutar H.,Ayyıldız F.,Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri,Seçkin Yayıncılık,2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 6 2 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 2 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 52 52
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu