Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YEREL YÖNETİMLERE GİRİŞ 3+0 3 6,0
Ders Programı Cumartesi 09:00-09:45 Cumartesi 10:00-10:45 Cumartesi 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin, tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanımasını sağlamak. Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilmesini gerçekleştirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Yerel Yönetim Kavramı,Yerinden Yönetim,Yerel Yönetimler Mevzuatı,İl Özel İdaresi,Belediyeler,Büyükşehir Belediyeleri,Belediye Başkanı,Belediye Meclisi,Belediye Encümeni,Köyler,Yerel Yönetimler Maliyesi,Yerel Demokrasi,Yerel Hizmetler,Yerel Yönetimlerde Reform; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Yerel yönetimler kavramını açıklayabilecektir. 1, 2 A
1. 1. Devletin merkez teşkilatını açıklayabileceklerdir. 1, 2 A
1. 2. Devletin taşra teşkilatını açıklayabileceklerdir. 1, 2 A
2. Yerel yönetim birimlerini açıklayabilecektir. 1, 2 A
3. İl özel idaresi birimlerini açıklayabilecektir. 1, 2 A
4. Belediye birimlerini açıklayabilecektir. 1, 2 A
5. Yerel hizmetleri açıklayabilecektir. 1, 2 A
6. Yerel yönetimler sahasındaki temel çalışma alanlarını ifade edebilecektir. 1, 2 A
6.1. Yerel yönetimlerin gelir ve giderlerini açıklayabilecektir. 1, 2 A
6.2. Yerel ve demokrasi ilişkisini açıklayabilecektir. 1, 2 A
6.3. Yerel yönetimlerdeki reformları ifade edebilecektir. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yerel Yönetim Kavramı
2 Yerinden Yönetim
3 Yerel Yönetimler Mevzuatı
4 İl Özel İdaresi
5 Belediyeler
6 Büyükşehir Belediyeleri
7 Belediye Başkanı
8 Belediye Meclisi
9 Belediye Encümeni
10 Köyler
11 Yerel Yönetimler Maliyesi
12 Yerel Demokrasi
13 Yerel Hizmetler
14 Yerel Yönetimlerde Reform
Kaynak
Şahin, Yusuf, Yerel Yönetimler, Ekin Yayınları, 2018
www.mevzuat.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
X
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
X
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
X
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
X
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 1 10 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 24 72
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 4 6 24
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu