Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİYASET BİLİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programı Cumartesi 12:00-12:45 Cumartesi 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Siyaset bilimine dair temel kavram ve kuramların yanı sıra temel kurumların işleyişi hakkında öğrencilere altyapı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Siyaset Bilimi Nedir?,Siyaset Biliminde Temel Kavramlar,Siyasi Sistemler,Devletin Örgütlenmesi,Siyasal İdeolojiler,Siyasal Kuramlar,Demokrasi Kavramı ve Demokrasi Modelleri,Hükümet Mekanizması (Anayasalar, Hukuk ve Yargı),Hükümet Mekanizması (Meclisler),Siyasal Katılma ve Kamuoyu,Seçimler,Siyasal Güçler (Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri),Siyasal Güçler (Baskı Grupları),Siyasal Güçler (Elitler); konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Siyaset bilimindeki temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 10, 14, 19, 2, 21, 3, 8 A, C
2. Güncel siyasi sistem tartışmalarını değerlendirebilecektir. 1, 10, 12, 19, 2, 3, 8 A
3. Devletin rolünü ve örgütlenmesini irdeleyebilecektir. 1, 10, 19, 2, 3, 8 A
4. Siyasi ideoloji ve kuramları yorumlayabilecektir. 1, 10, 12, 14, 19, 2, 3 A
5. Teoride ve uygulamada farklı demokrasi modellerini karşılaştırabilecektir. 1, 12, 14, 2, 3 A
6. Hükümet mekanizmasının işleyişini ve devletin yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarını açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 14, 19, 2 A
8. Siyasal güçler başlığı altında seçim olgusunu ve seçim sistemlerini, siyasi partileri ve parti sistemlerini analiz edebilecektir. 1, 10, 12, 14, 19, 2, 3, 8 A
9. Baskı grupları ve elitlerin siyasetin işleyişine etkisini izah edebilecektir. 1, 10, 14, 19, 2, 21, 3, 8 A, C
1.1. Öğrenci iktidar, meşruiyet ve egemenlik gibi siyaset biliminde temel olan kavramları tartışabilecektir. 1, 19, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Siyaset Bilimi Nedir?
2 Siyaset Biliminde Temel Kavramlar
3 Siyasi Sistemler
4 Devletin Örgütlenmesi
5 Siyasal İdeolojiler
6 Siyasal Kuramlar
7 Demokrasi Kavramı ve Demokrasi Modelleri
8 Hükümet Mekanizması (Anayasalar, Hukuk ve Yargı)
9 Hükümet Mekanizması (Meclisler)
10 Siyasal Katılma ve Kamuoyu
11 Seçimler
12 Siyasal Güçler (Siyasal Partiler ve Parti Sistemleri)
13 Siyasal Güçler (Baskı Grupları)
14 Siyasal Güçler (Elitler)
Kaynak
Kapani, Münci. Politika Bilimine Giriş, BB101 Yayınları: Ankara, 2016.
Heywood, Andrew. Siyaset, Adres Yayınları: Ankara, 2010. Kışlalı, Ahmet Taner. Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi: Ankara, 2008. Roskin, Michael vd. Siyaset Bilimi, Adres Yayınları: Ankara, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 16 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 5 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 89
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu