Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İDARE HUKUKU 3+0 3 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ergün DİLAVEROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, idare hukuku kapsamında yer alan temel konular hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği Bu ders; İdare Kavramı, İdare Hukukunun Konusu, Özellikleri Ve Kaynakları,Türkiye’nin İdari Teşkilatı: Anayasal İlkeler,Türkiye’nin İdari Teşkilatı: Merkezi Yönetim Teşkilatı,Türkiye’nin İdari Teşkilatı: Merkezi Yönetim Teşkilatı,Türkiye’nin İdari Teşkilatı: Yerinden Yönetim Teşkilatı,Türkiye’nin İdari Teşkilatı: Yerinden Yönetim Teşkilatı,İdari Eylem ve İşlemler,Kamu Hizmetleri ve Kamu Malları,İdarenin Sorumluluğu,İdari Usuller,Kamu Personel Hukuku: Kamu Görevlileri,Kamu Personel Hukuku: Devlet Memuluğu,Kolluk Faaliyetleri,İdarenin Denetlenmesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.İdare ve idare hukukuna ilişkin temel kavramları bilir. 1, 14, 2 A, C
2.İdari teşkilat yapısını tanır. 1, 14, 15, 2, 3 A, C
3.İdari eylem, işlem ve usulleri bilir. 14 A, C
4.Kamu hizmetleri ve kamu mallarının özelliklerini sıralayabilir. 1, 14 A, C
5.Kamu hizmetlerini sunacak olan personeli bilir. 1 A, C
6.Kamu yönetimlerinin sorumluluklarını ve denetlenme yöntemlerini bilir. 1, 14 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İdare Kavramı, İdare Hukukunun Konusu, Özellikleri Ve Kaynakları
2 Türkiye’nin İdari Teşkilatı: Anayasal İlkeler
3 Türkiye’nin İdari Teşkilatı: Merkezi Yönetim Teşkilatı
4 Türkiye’nin İdari Teşkilatı: Merkezi Yönetim Teşkilatı
5 Türkiye’nin İdari Teşkilatı: Yerinden Yönetim Teşkilatı
6 Türkiye’nin İdari Teşkilatı: Yerinden Yönetim Teşkilatı
7 İdari Eylem ve İşlemler
8 Kamu Hizmetleri ve Kamu Malları
9 İdarenin Sorumluluğu
10 İdari Usuller
11 Kamu Personel Hukuku: Kamu Görevlileri
12 Kamu Personel Hukuku: Devlet Memuluğu
13 Kolluk Faaliyetleri
14 İdarenin Denetlenmesi
Kaynak
Prof.Dr. Turan Yıldırım, Arş.Gör.H.Melih Çakır, İdare Hukuku İdari Yargı Ders Notları (2015), XII Levha Yayıncılık,İstanbul. Prof.Dr. A.Şeref Gözübüyük, Prof.Dr. Turgut Tan, İdare Hukuku (2011), Turhankitabevi, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
X
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
X
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
X
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
X
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 12 36
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu