Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL İŞLETME 3+0 3 5,0
Ders Programı Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ethem ARSLAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ethem ARSLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletme biliminin temel bilgilerini ve işletmeciliğin tüm fonksiyonlarını SBMYO`da öğretilecek olan diğer derslerin temelini teşkil edecek şekilde öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu ders; İşletmenin tanımı, İşletmenin Tarihi Gelişimi, İşletmelerin Amaçları ve İşletmeciliğe İlişkin Temel Kavramlar,İşletme Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi,,İşletmelerin Sınıflandırılması-İşletme Türleri,İşletmelerin Kuruluş Aşamaları-Fizibilite Araştırmaları-Veri Toplama Teknikleri,İşletme Yönetiminin İlkeleri,İşletmelerin Yerel ve Küresel Ortamda Büyüme İlkeleri,Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet,İşletme Fonksiyonlarına Giriş-Fonksiyonların Tanıtımı ve İnsan Kaynakları Fonksiyonuna Giriş,İnsan Kaynakları Fonksiyonu - Kurumsal İletişim Fonksiyonu,Muhasebe - Finans Fonksiyonu,Üretim Planlama Fonksiyonu,Pazarlama Fonksiyonu,İşletmelerde Etik İlkeler,İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Kavramı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İşletmecilik ile ilgili ortak terminoloji ve kavramları açıklayabilecektir. 1, 2 A
1.1. Temel işletmecilik kavramlarını açıklar. 1, 12, 2 A
1.2. İşletmeyi oluşturan ögeleri birbiriyle ilişkilendirir. 1, 2 A
2. İşletmeyi çevresiyle birlikte var oluş (kuruluş) nedenini analiz edebilecektir. 1, 12, 2 A
2.1. İşletmenin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrar. 1, 12, 2 A
2.2. İşletmelerin nasıl bir çevrede faaliyet gösterdiklerini ve nelerden etkilendiklerini açıklar. 1, 10, 12, 2 A
2.3. İşletmelerin kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1, 10, 12, 15, 2 A
3. İşletmelerin hukuki yapılarını açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
3.1. Ortaklık türlerini analiz eder. 1, 12, 2 A
3.2. İşletmelerin sınıflandırılmasını tanımlar. 1, 12, 2 A
3.3. İşletmeleri büyüklüklerine göre sınıflandırır. 1, 2 A
4. İşletmelerin anlaşma, birleşme, bütünleşme ve işbirliği şekillerini açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A
4.1. İşletmeler ile yapılan anlaşmaları açıklar. 1, 10, 12, 2 A
4.2. İşletmelerle yapılan bütünleşmeleri açıklar. 1, 10, 12, 2 A
4.3. İşletmelerin birleşmelerini açıklar. 1, 12, 2 A
5. İşletmelerin işlevlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve bir bütün olarak işleyişini kavrayabilecektir. 1, 15, 2 A
5.1. İşletmelerin temel işlevlerini (Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Finansman, Ar-Ge) açıklar. 1, 12, 2 A
5.2. İşletmelerin yardımcı işlevlerini(İnsan kaynakları,Muhasebe,Finans,Satınalma,Arge) kavrar. 1, 12, 2 A
5.3. Yönetimin işlevlerini tanımlar. 1, 2 A
6. İş etiği yaklaşımları çerçevesinde küresel sorunların ulusal ve uluslar arası işletmeleri ve müşterileri nasıl etkilediğini öğrenebilecektir. 1, 12, 15, 2 A
6.1. İş dünyasının ne kadar hızlı bir biçimde değiştiği ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anlar. 1, 10, 15, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşletmenin tanımı, İşletmenin Tarihi Gelişimi, İşletmelerin Amaçları ve İşletmeciliğe İlişkin Temel Kavramlar
2 İşletme Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi,
3 İşletmelerin Sınıflandırılması-İşletme Türleri
4 İşletmelerin Kuruluş Aşamaları-Fizibilite Araştırmaları-Veri Toplama Teknikleri
5 İşletme Yönetiminin İlkeleri
6 İşletmelerin Yerel ve Küresel Ortamda Büyüme İlkeleri
7 Küresel Ortamda İşletmecilik ve Rekabet
8 İşletme Fonksiyonlarına Giriş-Fonksiyonların Tanıtımı ve İnsan Kaynakları Fonksiyonuna Giriş
9 İnsan Kaynakları Fonksiyonu - Kurumsal İletişim Fonksiyonu
10 Muhasebe - Finans Fonksiyonu
11 Üretim Planlama Fonksiyonu
12 Pazarlama Fonksiyonu
13 İşletmelerde Etik İlkeler
14 İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Kavramı
Kaynak
Prof.Dr. Canan Çetin- Temel İşletmecilik, Beta Basım Yayım, 9. Baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu