Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANAYASA HUKUKU 3+0 3 5,0
Ders Programı Cumartesi 14:30-15:15 Cumartesi 15:30-16:15 Cumartesi 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anayasa ve anayasa hukuku kavramları üzerinden Türkiye'deki yeni anayasa tartışmalarını yorumlamak ve değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Anayasa nedir?,Anayasa ve anayasa hukuku kavramlarına giriş,Anayasa hukukunun konusu ve anayasa türleri,Anayasacılık hareketinin temel kavramları,Devlet kavramı ve devlet şekilleri,Demokrasi, seçimler, temel hak ve hürriyetler,Anayasa yargısı,Osmanlı Devleti'nde anayasal gelişmeler,Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeler,1961 Anayasası,1982 Anayasası,1982 Anayasası'nda yasama, yürütme ve yargı organlarının yapısı,Karşılaştırmalı siyasal sistemler,Yeni anayasa arayışları ve siyasal sistem tartışmaları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Devlet yapısı içinde anayasaların önemini ve anayasal gelişmelerin tarihsel köklerini saptayabilecektir. 1, 11, 2, 3 A, C
1.1. Temel hak ve hürriyetlerin anayasal gelişmelerdeki yerini yorumlar. 1, 11, 19, 2, 3 A, C
1.2. Kuvvetler ayrılığı/Kuvvetler birliği ilkelerini tartışır. 1, 11, 12, 2, 3 A
2. Anayasal sistemler içerisinde yer alan siyasal hayat ve kurumları açıklayabilecektir. 1, 11, 2, 3 A
2.1. Devletin merkezi ve yerinden yönetim aygıtlarını karşılaştırabilecektir. 1, 14, 2, 3 A, C
3. Osmanlı Devleti'nden günümüze anayasal gelişmeleri yorumlar. 1, 11, 2, 21, 3 A, C
4. Yeni anayasa çalışmalarını ve sistem tartışmalarını çağın koşullarıyla değerlendirebilecektir. 1, 11, 2, 3 A, C
5. Cumhurbaşkanlığı sistemini kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde yorumlar. 1, 11, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anayasa nedir?
2 Anayasa ve anayasa hukuku kavramlarına giriş
3 Anayasa hukukunun konusu ve anayasa türleri
4 Anayasacılık hareketinin temel kavramları
5 Devlet kavramı ve devlet şekilleri
6 Demokrasi, seçimler, temel hak ve hürriyetler
7 Anayasa yargısı
8 Osmanlı Devleti'nde anayasal gelişmeler
9 Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeler
10 1961 Anayasası
11 1982 Anayasası
12 1982 Anayasası'nda yasama, yürütme ve yargı organlarının yapısı
13 Karşılaştırmalı siyasal sistemler
14 Yeni anayasa arayışları ve siyasal sistem tartışmaları
Kaynak
Gözler, Kemal (2015) Kısa Anayasa Hukuku. Ekin Yayınevi, Bursa.
Ders notu verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
X
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
X
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
X
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
X
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu