Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER 3+0 3 6,0
Ders Programı Cumartesi 17:30-18:15 Cumartesi 18:30-19:15 Cumartesi 19:30-20:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin farklı ülkelerdeki yerel yönetimlerle ilgili bilgi birikimi sahibi olmalarını ve bunların karşılaştırmasını yapabilmelerini sağlamak. Öğrencilerin, yerel yönetişimin tüm boyutlarını kavramalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Kavramları,Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi,Antik Dönem Kent Yönetimleri,Tarihsel Kent Yönetim Düşüncesi ve Felsefesi,Karşılaştırmalı Yönetim Modelleri,Avrupa Örnekleri - I,Avrupa Örnekleri - II,Amerika, Asya, Afrika ve Diğer Örnekler,Küreselleşme ve Yerelleşme,Glokalizasyon ve Deglobalizasyon,Desantralizasyon ve Dekonsantrasyon,Delegasyon ve Devolüsyon,Yönetişim,Reform ve Revizyon; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kent kavramını açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Kentlerin tarihsel gelişimini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
1.2. Kentleşme felsefesini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
2. Farklı kent örneklerini karşılaştırabilecektir. 1, 2, 3 A
3. Farklı yerelleşme kavramlarını karşılaştırabilecektir. 1, 2, 3 A
4. Yerel ve küresel ilişkisini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
4.1. Yerelleşme sürecini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
4.2. Küreselleşme sürecini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Kavramları
2 Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi
3 Antik Dönem Kent Yönetimleri
4 Tarihsel Kent Yönetim Düşüncesi ve Felsefesi
5 Karşılaştırmalı Yönetim Modelleri
6 Avrupa Örnekleri - I
7 Avrupa Örnekleri - II
8 Amerika, Asya, Afrika ve Diğer Örnekler
9 Küreselleşme ve Yerelleşme
10 Glokalizasyon ve Deglobalizasyon
11 Desantralizasyon ve Dekonsantrasyon
12 Delegasyon ve Devolüsyon
13 Yönetişim
14 Reform ve Revizyon
Kaynak
Platon, Devlet, Dorlion Yayınevi, 2019

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
X
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
X
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
X
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
X
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 10 4 40
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 10 60
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu