Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin kent ve konut politikalarının gelişimini tanımlayarak, güncel kentsel olayları yorumlamasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Kavramsal çerçeve: Kent ve kentleşme,Kentleşmenin tarihsel gelişimi,Türkiye’de kent planlaması ve planlama süreci,Kent planlamasının evrimi ve sonuçları,Farklı sistemlerde kent planlaması, dünya örnekleri,Kent kuramları,Kentleşme politikaları,Kentsel dönüşüm,Bölge planlaması,Yerelleşme, küreselleşme,Konut kavramı ve Türkiye’de konut politikaları,Göç ve gecekondu,Kentsel suçlar, kent hakkı,Kentleşmede yeni akımlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kentleşmeyi ve kent planlamasını sebep ve sonuçlarıyla açıklayabilecektir. 1, 2 A
1.1. Kentleşmenin tarihsel sürecini yorumlar. 1, 2 A
1.2. Türkiye'de kent planlama sürecini tanımlar. 1, 2 A
2. Kent kuramlarını açıklayabilecektir. 1, 2 A
2.1. Kent kuramlarının tarihsel süreçteki değişimini yorumlar. 1, 2 A
3. Türkiye'deki konut politikalarını karşılaştırabilecektir. 1, 2 A, D
3.1. Gecekondudan lüks konut sitelerine değişimi açıklar. 1, 2 A
3.2. Konut politikalarının gündelik hayat üzerindeki etkilerini tanımlar. 1, 2 A
4. Kent ve suç kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 2 A
4.1. Kente karşı işlenen suçları örneklerle anlatır. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kavramsal çerçeve: Kent ve kentleşme
2 Kentleşmenin tarihsel gelişimi
3 Türkiye’de kent planlaması ve planlama süreci
4 Kent planlamasının evrimi ve sonuçları
5 Farklı sistemlerde kent planlaması, dünya örnekleri
6 Kent kuramları
7 Kentleşme politikaları
8 Kentsel dönüşüm
9 Bölge planlaması
10 Yerelleşme, küreselleşme
11 Konut kavramı ve Türkiye’de konut politikaları
12 Göç ve gecekondu
13 Kentsel suçlar, kent hakkı
14 Kentleşmede yeni akımlar
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
Keleş, Ruşen, "Kentleşme Politikası", İmge Kitabevi, 2006. İspir, Eyüp, "Kentleşme ve Konut Politikaları" , Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
X
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 14 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu