Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAMU YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir disiplin ve meslek olarak kamu yönetiminin niteliğini, örgütlenmesini ve işleyişini tanımak ve kamu yönetimi anlayışındaki reformları değerlendirmek dersin temel amaçlarıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yönetim ve Yönetim Kavramının İncelenmesi, Kamu Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı,Kamu Yönetiminde Başlıca Yaklaşımlar ve Kamu Yönetimine Yakın Bilim Dalları ,Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi (Merkezden ve Yerinden Yönetim),Kamu Yönetiminin Yapısı,Bürokrasi,Bürokrasinin Gelişimi ve Sorunları,Yerel Yönetimler,Yerel Yönetim Kuruluşları,Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Türkiye'de Kamu Yönetimi Reformlarının Değerlendirilmesi,Kamu Yönetiminin Denetlenmesi ve Kamu Yönetiminde Etik,İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kamu Hizmetlerine Giriş,Türk Kamu Yönetiminde E- Devlet Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda, öğrenci; 1. Kamu yönetiminin temel bilgilerini özetleyebilecektir. 1, 19, 2, 3, 8 A
2. Kamu yönetiminin yapısını ve örgütlenmesini açıklayabilecektir. 1, 14, 19, 2, 3, 8 A
3. Yerel yönetimlerin dayandığı değerleri tanıyabilecek ve yerel yönetim kuruluşlarını sınıflandırabilecektir. 1, 14, 19, 2, 3, 8 A
4. Geleneksel kamu yönetimi anlayışını ve yeni kamu yönetimi anlayışını karşılaştırabilecektir. 1, 14, 19, 2, 21, 3, 8 A
4.1. Yönetim ve yönetişim kavramlarını irdeleyebilecektir. 1, 10, 14, 19, 2, 21, 3, 8 A
5. Kamu yönetiminde hesap verebilirlik ve etik gibi konuları değerlendirebilecektir. 1, 15, 19, 2, 21, 3, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim ve Yönetim Kavramının İncelenmesi
2 Kamu Yönetiminin Tanımı ve Kapsamı
3 Kamu Yönetiminde Başlıca Yaklaşımlar ve Kamu Yönetimine Yakın Bilim Dalları
4 Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi (Merkezden ve Yerinden Yönetim)
5 Kamu Yönetiminin Yapısı
6 Bürokrasi
7 Bürokrasinin Gelişimi ve Sorunları
8 Yerel Yönetimler
9 Yerel Yönetim Kuruluşları
10 Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
11 Türkiye'de Kamu Yönetimi Reformlarının Değerlendirilmesi
12 Kamu Yönetiminin Denetlenmesi ve Kamu Yönetiminde Etik
13 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kamu Hizmetlerine Giriş
14 Türk Kamu Yönetiminde E- Devlet Uygulamaları
Kaynak
Eryılmaz, Bilal: Kamu Yönetimi, Kocaeli, Okutman Yayıncılık, 2015.
Balcı, Asım& Nohutçu, Ahmet& Öztürk, Namık Kemal& Coşkun, Bayram: Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar. Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Ankara, Seçkin, 2008. Güler, Birgül Ayman: Türkiye’nin Yönetimi- Yapı-, İstanbul, İmge Kitabevi, 2009. Koç, Taylan& Gün, Servet: KPSS- A Kamu Yönetimi, Ankara, Pelikan, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
X
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
X
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
X
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
X
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
X
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 20 80
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu