Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ayşe ÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Adem Bağış ALÇİÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, kamu personel sistemi, yapısı ve işleyişini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Personel yönetimi ve tarihsel gelişim ,Personel yönetiminde temel kavramlar ,Kamu görevlileri ve istihdam biçimleri ,Kamu hizmetlerine giriş ve hizmete alma politikaları ,Memurluk statüsü ve tarihi arka planı ,Memurların ödev ve yükülülükleri,Memuriyetin yasakları ve temel hakları ,Sözleşmeli personel ve işçi satüsü,Özlük işlemleri ve disiplin ,Kamu görevlilerinin yargılanması ,Performans denetimi ,Motivasyon, liderlik ve hizmet içi eğitim ,Ücret sistemi ve emeklilik ,Kamu personel yönetiminde güncel sorunlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kamu personel yönetiminin yasal işleyişini öğrenir. 1, 12, 2, 3 A
2. Kamu sektörü ve özel sektör insan kaynakları yönetimi işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecekler. 1, 12, 2 A
3. İş hayatında karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilmesine katkı sağlar. 1, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Personel yönetimi ve tarihsel gelişim
2 Personel yönetiminde temel kavramlar
3 Kamu görevlileri ve istihdam biçimleri
4 Kamu hizmetlerine giriş ve hizmete alma politikaları
5 Memurluk statüsü ve tarihi arka planı
6 Memurların ödev ve yükülülükleri
7 Memuriyetin yasakları ve temel hakları
8 Sözleşmeli personel ve işçi satüsü
9 Özlük işlemleri ve disiplin
10 Kamu görevlilerinin yargılanması
11 Performans denetimi
12 Motivasyon, liderlik ve hizmet içi eğitim
13 Ücret sistemi ve emeklilik
14 Kamu personel yönetiminde güncel sorunlar
Kaynak
Kayar, Nihat, Kamu Personel Yönetimi, Ekin Yayınevi Eryılmaz, Bilal,Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları
657 sayılı DMK

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
X
0
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
X
0
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
0
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.
0
Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
X
0
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.
X
0
Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
0
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
X
0
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
X
0
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 10 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 3 3
Proje Sunumu / Seminer 5 5 25
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu