Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPORDA PROJE YÖNETİMİ II3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin spor alanında; - Proje ve proje yönetimi ile ilgili temel kavramların, - Proje döngüsü yönetimi modellerinin, - Uygulamalı olarak proje önerisini nasıl hazırlayacaklarının, - Uygulamalı olarak projenin nasıl yürütüleceğinin, izleneceğinin ve değerlendirileceğinin, - Uygulamalı olarak proje sonuç ve önerilerinin nasıl raporlaştırılacağının öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Projenin Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması,Proje Yönetiminin Süreçleri ,Proje Yönetiminde Takım Çalışması ve Organizasyon,Proje Risk Yönetimi,Proje Yönetiminde Bütçeleme,Proje Yönetiminde Kontrol ve Raporlama,Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı,Spor Alanında Proje Fikri Geliştirme (Uygulama),Spor Projelerinde İş Paketleri Oluşturma, Maliyet Planlama, Zaman Planlaması, Bütçe Yönetimi ve Risk Yönetimi (Uygulama),Spor Projelerinde İletişim Planlaması ve Yönetimi (Uygulama),Paydaş Yönetimi: Tanımlama, Önceliklendirme, Stratejileri Geliştirme (Uygulama),Spor Projelerinin Yazımı (Uygulama),Spor Projelerinin Yazımı (Uygulama),Öğrenci Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Projenin Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması
2Proje Yönetiminin Süreçleri
3Proje Yönetiminde Takım Çalışması ve Organizasyon
4Proje Risk Yönetimi
5Proje Yönetiminde Bütçeleme
6Proje Yönetiminde Kontrol ve Raporlama
7Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
8Spor Alanında Proje Fikri Geliştirme (Uygulama)
9Spor Projelerinde İş Paketleri Oluşturma, Maliyet Planlama, Zaman Planlaması, Bütçe Yönetimi ve Risk Yönetimi (Uygulama)
10Spor Projelerinde İletişim Planlaması ve Yönetimi (Uygulama)
11Paydaş Yönetimi: Tanımlama, Önceliklendirme, Stratejileri Geliştirme (Uygulama)
12Spor Projelerinin Yazımı (Uygulama)
13Spor Projelerinin Yazımı (Uygulama)
14Öğrenci Proje Sunumları
Kaynak
- Barutçugil, İ. (2010). Proje Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul. - Başaran, A. (2021). Proje Bazlı Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul. - Başok, N. (2014). Proje Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul. - Biafore, B. (2011). Successful Project Management, O’Reilly Media, Inc. Canada. - Çavuşoğlu, B. (2019). Spor Yönetiminde Temel Alanlar, 2. Baskı, Nobel Yayınları, İstanbul. - Demircioğlu, M. Ve Ariş, E. (2020). Proje Yönetimi ve Bütçeleme. Karahan Kitabevi, Adana. - Durucasu, H. (2019). Proje Yönetimi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. - Özsoy, T., Sezgili K., Yavuz H.B. ve Hafızoğlu M. (2021). Proje Yönetimi Disiplinlerarası Bir Bakış, Hiperlik Yayın, İstanbul. - PMI Türkiye, (2013). Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Kılavuzu), Proje Yönetimi Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği (PMI TR), İstanbul. - PMI, (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Enstitute, Newtown Square, PA. - Wysocki, R.K. (2014). Effective Project Management Traditional, Agile, Extreme, Seventh Edition, Wiley Publishing, Inc., USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu