Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSporda yönetimi eğitiminin uygulama alanlarının tanıtılması
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Yönetiminin Doğuşu ve Genel Bir Bakış
,Türkiye’de Sporun Yönetimine İlişkin Uygulamalar,Spor Yönetiminde Çalışma Alanları (Türkiye ve Dünya’da)
,Türk Sporunda Teşkilatlanma,Spor Yönetimi ve Liderlik,Spor Yöneticisinin Tanımı ve Nitelikleri
,Türkiye’de Sporun Yaygınlaştırılması Açısından Spor Yöneticilerinin Rolü ve Öneminin Tartışılması
,Spor Mevzuatı Açısından Türk Spor Yönetimi
,Türkiye’de Spor Tesislerinin Mevcut Durumu ve Planlanması,Spor Kulüplerinin Kuruluş (7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu) Uygulamalarının Tartışılması,Türkiye Spor Etkinliklerinin Organizasyonu,Dünya’da Spor Etkinliklerinin Organizasyonu,Spor Yönetiminin Amacı ,Görevleri, Özellikleri,Spor Yönetimi Foknsiyonları Amaçları ve Görevleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Spor Yönetiminin Doğuşu ve Genel Bir Bakış
2Türkiye’de Sporun Yönetimine İlişkin Uygulamalar
3Spor Yönetiminde Çalışma Alanları (Türkiye ve Dünya’da)
4Türk Sporunda Teşkilatlanma
5Spor Yönetimi ve Liderlik
6Spor Yöneticisinin Tanımı ve Nitelikleri
7Türkiye’de Sporun Yaygınlaştırılması Açısından Spor Yöneticilerinin Rolü ve Öneminin Tartışılması
8Spor Mevzuatı Açısından Türk Spor Yönetimi
9Türkiye’de Spor Tesislerinin Mevcut Durumu ve Planlanması
10Spor Kulüplerinin Kuruluş (7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu) Uygulamalarının Tartışılması
11Türkiye Spor Etkinliklerinin Organizasyonu
12Dünya’da Spor Etkinliklerinin Organizasyonu
13Spor Yönetiminin Amacı ,Görevleri, Özellikleri
14Spor Yönetimi Foknsiyonları Amaçları ve Görevleri
Kaynak
Sunay, H.,(2017) Spor Yönetimi, Geliştirilmiş 3. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara. Küçükahmet, Leyla.,(1992),”Hizmet İçi Eğitim Teori ve Uygulamaları”, G.Ü.İletişim Fakültesi Matbaası, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu