Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ VE SAHA MALZEME BİLGİSİ2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sacit ÜNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSpor tesisi, spor işletmesi ve spor tesis işletmesi kavramlarını tanımlayabilecek, Spor tesislerini sınıflandırabilecek, Spor tesis işletmelerinin tarihsel gelişimini değerlendirebilecek, Spor tesis yöneticisinin sahip olması gereken becerileri tartışabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Tesis İşletmesi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi,Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluşu ve Yönetimi,Spor Tesis İşletmeciliğinde Organizasyon,Spor Tesis İşletmelerinde Faaliyet Alanları ve Görevler, Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ve Satış,Tesis Pazarlama,Tesis Pazarlama Örnekleri, Spor Tesisleriyle İlgili Boyutlar ve İmaj, Spor Tesis İşletmelerinde Etkinlik Yönetimi,Spor Tesis İşletmelerinde Finans ve Bütçeleme,Sporda Finans ve Fonksiyonları,Spor Tesis İşletmelerinde Risk Yönetimi, Spor Tesislerinde Saha Bakımı, Spor Tesislerinde Malzeme Bakımı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler spor tesis işletmeciliği ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir. Spor tesis işletmelerinin kuruluşunu değerlendirebilecektir. Öğrenciler spor tesis işletmelerinde pazarlama ve satış sürecini analiz edebilecektir. Spor tesis işletmelerinde etkinlik yönetimini değerlendirebilecektir. Spor tesis işletmelerinde risk yönetimi kavramını değerlendirebilecektir. Öğrenciler spor tesislerinde saha ve malzeme bilgisi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Spor Tesis İşletmesi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
2Spor Tesis İşletmelerinin Kuruluşu ve Yönetimi
3Spor Tesis İşletmeciliğinde Organizasyon
4Spor Tesis İşletmelerinde Faaliyet Alanları ve Görevler
5 Spor Tesis İşletmelerinde Pazarlama ve Satış
6Tesis Pazarlama
7Tesis Pazarlama Örnekleri
8 Spor Tesisleriyle İlgili Boyutlar ve İmaj
9 Spor Tesis İşletmelerinde Etkinlik Yönetimi
10Spor Tesis İşletmelerinde Finans ve Bütçeleme
11Sporda Finans ve Fonksiyonları
12Spor Tesis İşletmelerinde Risk Yönetimi
13 Spor Tesislerinde Saha Bakımı
14 Spor Tesislerinde Malzeme Bakımı
Kaynak
ankalp, M. (2005). Sporda Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Fried, G. (2005). Managing Sport Facilities. Champaign: Human Kinetics.Krotee, M. L. ve C. A. (2007). Spor Yönetimi. (Çeviren: Sinan Köseoğlu). İstanbul: Beyaz Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu