Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR TURİZMİ2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yusuf BİLGİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Yaşar ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin; spor turizmi kavramının nasıl ve ne şekilde oluştuğunu ve sporun turizmdeki gelişimi öğrenmesi amaçlanmış olup, günümüzde her yönüyle gelişen ve endüstrileşen spor turizminin geleceğinin anlaşılması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgilerin Literatür Tanıtımı,Turizmin Özellikleri, Turistin Tanımı, Çeşitleri ve Özellikleri,Turist Davranışlarının Özellikleri ,Turizmin İşlevleri ve Çeşitleri ,Turizm Yönetimi ve Mevzuat,Spor ve Turizm İlişkisi ,Spor Turistinin Profili ,Spor Turizmi Çeşitleri,Spor Turizminin Ekonomik ve Sosyokültürel Etkileri,Spor Turizminin Çevresel ve Sağlık Alanındaki Etkileri,Ulusal Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi ,Uluslararası Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi ,Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları, Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
10, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanımı, Amacı, Genel Bilgilerin Literatür Tanıtımı
2Turizmin Özellikleri, Turistin Tanımı, Çeşitleri ve Özellikleri
3Turist Davranışlarının Özellikleri
4Turizmin İşlevleri ve Çeşitleri
5Turizm Yönetimi ve Mevzuat
6Spor ve Turizm İlişkisi
7Spor Turistinin Profili
8Spor Turizmi Çeşitleri
9Spor Turizminin Ekonomik ve Sosyokültürel Etkileri
10Spor Turizminin Çevresel ve Sağlık Alanındaki Etkileri
11Ulusal Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi
12Uluslararası Spor Organizasyonları ve Turizm İlişkisi
13Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları
14 Turizm Sporları ve İşletmelerine Yönelik Öğrenci Sunumları
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu