Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR PAZARLAMASI2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Serkan ALPYAGIL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, ürün çeşidi, fiyatlandırma, tutundurma kampanyası ve dağıtım hizmetlerini tüketiciyle bir araya getirme süreçlerini düzenleyebilme, spor yoluyla yapılan pazarlama faaliyetlerini planlanma ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Pazarlama Kavramı ve Pazar Türleri ve Temel İşlevleri Tanımlar,Pazarlama Anlayışındaki Değişim ve Gelişmeler,Pazarlama Karması, Pazar Bölümlendirme, Pazar Konumlandırma,Spor Pazarlaması Kavramı ve Spor Pazarlaması Kavramı,Sporda Pazar Araştırması ve Cazip Pazar Fırsatlarının Analizi, Spor Hizmetlerinde Pazar Bölümlendirme,Spor Hizmetlerinde Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma,Spor İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması ve Pazarlama Yöntemleri Uygulamaları,Spor İşletmelerinde Pazarlama Yöntemlerinin Uygulama Örnekleri,Teorik: Sporda Sponsorluk ve Markalaşma Yöntemleri
Uygulama: Öğrenci Proje Sunumu,Teorik: Sporcu yoluyla Pazarlama ve Özellikleri
Uygulama: Öğrenci Proje Sunumu,Teorik: Spor Pazarlamasına Yönelik Tasarım Çalışmaları
Uygulama: Öğrenci Proje Sunumu,Uygulama: Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Planlama ,Uygulama: Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Yürütme Stratejisi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Spor Pazarlaması ile ilgili kavramları tanımlar. Spor pazarlaması karması içerisinde yer alan ürün, hizmet ve sektörler arasındaki ilişkiyi açıklar Spor pazarlama hizmetlerinde, pazar bölümlendirme, konumlandırma ve hedef müşteri oluşturabilme ile ilgili yöntemleri inceler Ürün çeşidi, fiyatlandırma, tutundurma kampanyası ve dağıtım hizmetlerini tüketiciyle bir araya getirme süreçlerini düzenler. Spor yoluyla yapılan pazarlama faaliyetlerini planlar
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pazarlama Kavramı ve Pazar Türleri ve Temel İşlevleri Tanımlar
2Pazarlama Anlayışındaki Değişim ve Gelişmeler
3Pazarlama Karması, Pazar Bölümlendirme, Pazar Konumlandırma
4Spor Pazarlaması Kavramı ve Spor Pazarlaması Kavramı
5Sporda Pazar Araştırması ve Cazip Pazar Fırsatlarının Analizi
6 Spor Hizmetlerinde Pazar Bölümlendirme
7Spor Hizmetlerinde Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma
8Spor İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması ve Pazarlama Yöntemleri Uygulamaları
9Spor İşletmelerinde Pazarlama Yöntemlerinin Uygulama Örnekleri
10Teorik: Sporda Sponsorluk ve Markalaşma Yöntemleri
Uygulama: Öğrenci Proje Sunumu
11Teorik: Sporcu yoluyla Pazarlama ve Özellikleri
Uygulama: Öğrenci Proje Sunumu
12Teorik: Spor Pazarlamasına Yönelik Tasarım Çalışmaları
Uygulama: Öğrenci Proje Sunumu
13Uygulama: Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Planlama
14Uygulama: Öğrenci Proje Sunumu Spor Sektöründe Kampanya Yürütme Stratejisi
Kaynak
Serarslan, M. Z. (2009). Futbol pazarlaması. TFF FGM Futbol Eğitim Yayınları. İstanbul. Argan, M., ve Katırcı H. (2008).Spor Pazarlaması. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. Varinli, İ. (2008). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar. Detay Yayıncılık. Ankara Reın, I., Kotler, P., Shıelds, B. (2007). İşte Taraftar İşte Marketing, MediaCat. İstanbul. Bridgewater, S. .(2012). Futbol Markaları. (Çeviren: Aydeniz L.)Brandaga Yayınları. İstanbul. Ekenci, G., ve İmamoğlu F. (2002). Spor İşletmeciliği, Nobel Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu