Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR EKONOMİSİ2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU, Öğr.Gör. Barış Emrah KAYALIOĞLU, Öğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEkonomi biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında piyasa yapıları ve işgücü piyasaları gibi ekonomik kavram ve araçları kullanarak Dünya’daki ve Türkiye’deki spor ekonomisi ve pazarlama sistemlerinin yapısı ve işleyişini incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Spor Ekonomisinde Temel Kavramlar,Ekonomi ve Spor İlişkisi ,Sporda Arz ve Talebin Gözden Geçirilmesi,Spor Organizasyonlarının Hukuki Yapıları ,Sporda Finansal Yönetim,Spor Organizasyonlarında Oyun Kalitesinin ve Markanın Güçlendirilmesi,Sporda Finansal Planlama ve Değerlendirme ,Sporda Bütçeleme ve Maliyetler,Sporda Finansal Yönetim, Hesapların Kontrolü, Karlar ve Zararlar,Sporda Rekabetçilik ve Denge,Profesyonel ve Amatör Sporda İşgücü Piyasası,Şehir Spor Kulüplerinin Finansal Analizi,Üniversite Spor Kulüplerinin Finansal Analizi,Spor Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Spor Ekonomisinde Temel Kavramlar
2Ekonomi ve Spor İlişkisi
3Sporda Arz ve Talebin Gözden Geçirilmesi
4Spor Organizasyonlarının Hukuki Yapıları
5Sporda Finansal Yönetim
6Spor Organizasyonlarında Oyun Kalitesinin ve Markanın Güçlendirilmesi
7Sporda Finansal Planlama ve Değerlendirme
8Sporda Bütçeleme ve Maliyetler
9Sporda Finansal Yönetim, Hesapların Kontrolü, Karlar ve Zararlar
10Sporda Rekabetçilik ve Denge
11Profesyonel ve Amatör Sporda İşgücü Piyasası
12Şehir Spor Kulüplerinin Finansal Analizi
13Üniversite Spor Kulüplerinin Finansal Analizi
14Spor Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler
Kaynak
-Leeds, M. ve P. von Allmen. (2017). Spor Ekonomisi, çev. Onur Burak Çelik ve Meltem İnce Yenilmez. Ankara: Palme Yayıncılık. -Argan.M., Katırcı H., (2002) Spor Pazarlaması, Nobel Akademik Yayıncılık. -Cem Saatçioğlu. (2013). Spor Ekonomisi Teori, Politika ve Uygulama. Ankara: Gazi Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu