Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SPOR MEDYA VE İLETİŞİM 2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK, Öğr.Gör. İlker Fatih KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, spor örgütlerinin organizasyon ve etkinliklerine yönelik tanıtım faaliyetleri ile ilgili kampanya hazırlama süreçlerini planlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Amacı, İçeriği ve İşleyişi Hakkında Bilgilendirme, İletişim Kavramı ve Özellikleri,İletişim Türleri, Sözlü ve Sözsüz İletişim, Medya İlişkilerin Tanımı ve Gelişimi Hakkında Genel Bilgiler,Medya İlişkilerde Yüz Yüze ve Kitlesel İletişim,Spor Örgütlerinde Halkla İlişkilerin Önemi ve Fonksiyonları,Sporda Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları,Sporda halkla İlişkilerin Uygulama Alanları,Konuyla İlgili Örnek Olayların İncelenmesi,Spor Örgütlerinde Kriz Yönetimi Kavramı ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi,Sporda Reklam, Sponsorluk ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi, Spor Sektöründe SEO Kullanımı ve Fark Yaratmak,Özel Spor Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi,Spor Sektöründe Halkla İlişkiler Kampanyalarını Hazırlama,Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İletişim ve iletişimin öğeleri ile ilgili kavramları tanımlar. İletişimin unsurları açıklar. Spor işletmelerinin tanıtım faaliyetlerini yürütürken kitle iletişim araçlarını kullanır. Kamu ve özel spor kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetleri hedef kitle ile buluşturma süreçlerini düzenler. Spor örgütlerinin organizasyon ve etkinliklerine yönelik tanıtım faaliyetleri ile ilgili kampanya hazırlama süreçlerini planlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Amacı, İçeriği ve İşleyişi Hakkında Bilgilendirme, İletişim Kavramı ve Özellikleri
2İletişim Türleri, Sözlü ve Sözsüz İletişim
3 Medya İlişkilerin Tanımı ve Gelişimi Hakkında Genel Bilgiler
4Medya İlişkilerde Yüz Yüze ve Kitlesel İletişim
5Spor Örgütlerinde Halkla İlişkilerin Önemi ve Fonksiyonları
6Sporda Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları
7Sporda halkla İlişkilerin Uygulama Alanları
8Konuyla İlgili Örnek Olayların İncelenmesi
9Spor Örgütlerinde Kriz Yönetimi Kavramı ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
10Sporda Reklam, Sponsorluk ve Özellikleri, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
11 Spor Sektöründe SEO Kullanımı ve Fark Yaratmak
12Özel Spor Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
13Spor Sektöründe Halkla İlişkiler Kampanyalarını Hazırlama
14Öğrenci Proje Sunumlarının Değerlendirilmesi
Kaynak
Ekenci G. ve İmamoğlu F. (2002). Spor İşletmeciliği, Nobel Yayınevi. Ankara.toldt, G,. Dittmore S., Branvold, S. (2011). Sport Public Relations: Managing Organizational Communication. Human Kinetics, US.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Spor Yönetimi ile ilgili yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
0
Spor Yönetimi ile ilgili alanların yönetimiyle ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrama yeteneğine sahiptir
0
Spora özgü yasal düzenlemeleri bilir, alana ilişkin meslek standartları ve ilişkili olduğu alanların sorunlarına hakim olacak olguya sahiptir
0
Spor Yönetimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilecek kuramsal donanıma sahiptir
0
Bir spor tesisini etkin şekilde yönetmek için gereken finansal yönetim prensiplerini ve yöntemlerini bilme ve uygulama becerisine sahiptir
0
Spor yönetimi ve spor pazarlaması konularına dair karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak yenilikçi çözümü önerileri geliştirebilme ve karar alma becerisine sahiptir
0
Spor ve sporla ilgili organizasyonları planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahiptir
0
Spor hukuku alanında sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edebilecek ve gerektiğinde kullanabilecek bilgi ve donanıma sahiptir
0
Spor yönetimi alanında bir işletmenin tüm sürecini takip etme, çalışma ekibini kurabilme ve çalışanlarını organize ederek takım çalışması ile işletmenin faaliyetlerini yürütebilme becerisine sahiptir
0
Spora özgü alanlarda sorumluluk alma, bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, spor alanlarıyla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur
0
Genel olarak bir işletmede yürütülen fonksiyonlara dair edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri iş hayatında karşılaştığı durumlarla kıyaslama ve tecrübelerini öğrenme sürecine dâhil edebilme bakış açısına sahiptir
0
Mesleki gelişimle ilgili süreçleri planlar ve bu özelliğini uygulama becerisine sahip olur
0
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme yeteneğine sahiptir
0
Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini en etkin şekilde kullanarak kalabalık karşısında yazılı ve sözlü sunum yapar
0
Spor etiğinin ve kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi ve bunun topluma yayılması için bilgi birikimini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade eder
0
Spor yönetim bilimleri alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, bilgi sahibi olmak isteyenlere her ortamda tavsiye ve önerileriyle yardımcı olur
0
Bilişim teknolojilerinin spor alanına özgü geliştirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir ve öğrenmek isteyenlere yardımcı olur
0
Spor yönetim süreçlerindeki kişisel sorumlulukları ile ilgili olarak kurallara ve mesleki etik kurallarına uygun davranır
0
Kalite odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, halk sağlığı, çevre koruma, iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konuları gözetmesi gerektiği bilir ve uygulamalarında yer verir
0
Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarda temel hak ve hürriyetleri gözetir, farklı kültürlere duyarlı davranır, hoşgörü ve saygı gösterir

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu