Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİKSİYON VE BEDEN DİLİ 2+0 2 4,0
Ders Programı Pazartesi 19:30-20:15 Pazartesi 20:30-21:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Banu ZORLUTUNA, Öğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sesini, nefesini, beden dilini doğru kullanabilen, Türkçe’ye hakim, kelime dağarcığı zengin, okuduğu metni değerlendirebilen, söz söyleme sanatını özümsemiş bireyler yetiştirmek. Bireyin empati kurabilmesini, toplumda kendini ifade edebilmesini, takım oyunu oynayabilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Diksiyon, Fonetik Kavramları,Gevşeme, Konsantrasyon,Soluk Alıp Verme, Ses Kullanma,Türkçe Dilbilgisi Kuralları,Tonlama, Vurgu, Artikülasyon Alıştırmaları,Konuşma Kusurlarının Üstesinden Gelme,Beden dilinin şifreleri,Beden Dili Alıştırmaları,Stres Kontrolü,Doğaçlama Çalışmaları,Şiir Okuma,Duygu Aktarımı, Öykü Seslendirme,Haber Metni Değerlendirme,Sunum Becerileri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Türkçe dilbilgisi kurallarına hakim olur. 1 A
1.1.Kelime dağarcığını genişletir. 1, 10 A, B
2.1.Sunum için sesini ve bedenini hazırlama konusunda pratik sahibi olur. 1, 4, 7 A
3.1.Kendini ifade edebilir. 1 A
3.2.Hayatta karşılaşacağı stres etmenleriyle baş etme yollarını bilir. 1 A, B
4.1.Doğru jest, mimik, sözcükleri seçer. 1, 5, 9 A, B
4.2.Tonlama, vurgu ve durakları yerinde kullanır. 1, 18, 4, 9 A, B
5.1.Önemli görüşmelerde, müzakerelerde nasıl davranılması gerektiğini bilir 1 A, B
2. Sesini ve beden dilini doğru kullanır. 1, 7 B
3. İletişim becerisi kazanır. 1 A, C
4. Topluluk karşısında konuşma yaparken kendine güvenir. 1, 4, 5 A, B
5. Hedef kitlesini tanıma konusunda beceri sahibidir. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 18: Vaka Çalışması, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 7: Rol Oynama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Diksiyon, Fonetik Kavramları
2 Gevşeme, Konsantrasyon
3 Soluk Alıp Verme, Ses Kullanma
4 Türkçe Dilbilgisi Kuralları
5 Tonlama, Vurgu, Artikülasyon Alıştırmaları
6 Konuşma Kusurlarının Üstesinden Gelme
7 Beden dilinin şifreleri
8 Beden Dili Alıştırmaları
9 Stres Kontrolü
10 Doğaçlama Çalışmaları
11 Şiir Okuma
12 Duygu Aktarımı, Öykü Seslendirme
13 Haber Metni Değerlendirme
14 Sunum Becerileri
Kaynak
Ders Slaytları- Sözlü anlatım
1. Konuşma Eğitimi: Suat Taşer 2. Söz ve Diksiyon Sanatı : Nüzhet Şenbay 3- Söz Söyleme Sanatı : Prof Herbert N. Casson 4- İletişim Becerileri: Prof Dr. Demet Gürüz, Doç Dr Ayşen Temel Eğinli 5- Tonlama- Vurgu Alıştırma Metinleri 6- Radyo Televizyon Haber Metinleri 7- Şiir ve hikaye metinleri, makale ve fıkralar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 8 32
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 2 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu