Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 3+0 3 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı kitle iletişim araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte toplumsal yaşamda meydana gelen değişikliklerin izini sürmektir. Bu amaç çerçevesinde iletişim teorilerinde yapılan tartışmalar dikkate alınarak iletişim sosyoloji üzerinden değerlendirilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişim sosyolojisine giriş,İletişim sosyolojisi kuramları ,İletişimi düşünmek niçin zordur?,Bir sosyal bilim olarak iletişimin eksikliği,Doğrudan etki kuramına giriş,Kitle kültürü nedir? Frankfurt Okulu’na/eleştirel teoriye giriş,McLuhan’a Giriş: Araç iletidir,İletişimi Kültürleştirmek: semiyotik tartışmalar ,İletişimi Kültürleştirmek: kültürel pratikler ve sosyoloji,İletişimi Kültürleştirmek: Kültürel Çalışmalar Okuluna Bir Bakış,İletişim, Çoğulculuk ve Demokrasi ,Habermas: Demokratik bir araç olarak iletişim araçları ,Yeni Medyaya sosyoloji ile Bakmak,Hitam; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İletişim alanında olan tartışmaları kavrayabilme 1, 2, 3 A
2. İletişim ve toplumsal yaşam arasındaki bağı kurabilme 1, 2, 3 A
3. Pratik yaşantıda ortaya çıkan bir sorunu teorik olarak çözebilme 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişim sosyolojisine giriş
2 İletişim sosyolojisi kuramları
3 İletişimi düşünmek niçin zordur?
4 Bir sosyal bilim olarak iletişimin eksikliği
5 Doğrudan etki kuramına giriş
6 Kitle kültürü nedir? Frankfurt Okulu’na/eleştirel teoriye giriş
7 McLuhan’a Giriş: Araç iletidir
8 İletişimi Kültürleştirmek: semiyotik tartışmalar
9 İletişimi Kültürleştirmek: kültürel pratikler ve sosyoloji
10 İletişimi Kültürleştirmek: Kültürel Çalışmalar Okuluna Bir Bakış
11 İletişim, Çoğulculuk ve Demokrasi
12 Habermas: Demokratik bir araç olarak iletişim araçları
13 Yeni Medyaya sosyoloji ile Bakmak
14 Hitam
Kaynak
1. Eric Maigret-İletişim Sosyolojisi, İletişim Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
X
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 131
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu