Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SES VE GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programı Pazartesi 12:00-12:45 Pazartesi 12:45-13:30 Pazartesi 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gökhan ŞENER, Öğr.Gör. Fatih ÇEVİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, oldukça fazla uzmanlık alanı barındıran video ve ses içerikli yayıncılığın teknik ve estetik anlamda genel çerçevesini oluşturmak ve öğrencinin bu meslek hakkındaki genel bilgilere vakıf olarak kariyer planlamasında kullanacağı daha objektif bir bakış açısına sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ses ve Görüntü Tekniklerine Giriş,Işık Nedir? Işık Kaynakları, Işığın Kontrolü, Görsel Algılama,Aydınlatma Nedir? Aydınlatma Amaçları, Temel Aydınlatma Yöntemleri,Kamera, Kamera Türleri, Objektif ve Yapısı, Filtreler,Kamera Açıları, Kamera Ölçekleri, Kamera Hareketleri, Çekim Ölçekleri, Alan Derinliği,Dijital Görüntü Formatları ve Kullanım Alanları, Görüntünün Kaydı, Analog/Dijital Kayıt,Kurgu Nedir? Kurgu Çeşitleri, Dijital Kurgu Programları, Kurgunun Aşamaları, ,Time-Code, Geçişler, Color-Correction,Görüntüde Sesin Önemi, Ses Teknikleri, Dijital Kurguda Ses,Renk Bilgisi, Stüdyoda Renk Kullanımı,Dış Çekim, Stüdyo Çekimi, Yeşil Perde,Yapım süreci ve aşamaları. Yapımda kim ne iş yapar?,Sinemada Kurgu ve Ses, Devamlılık, Aks Atlaması ,Televizyonda Kurgu ve Ses, Stüdyo Yerleşimi, Reji, Yer Planı, Karakter Jeneratörü, Prompter, Intercom ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Video yayıncılığının ne olduğunu öğrenir. 1, 16, 3, 4 A, D
2.Video ve ses kullanılarak yapılan medya üretiminin ana hatlarını bilir. 1, 16, 21 A, D
3.Kullanılan teknik cihazların hangi estetik kaygılarla oluşturulduğu öğrenir. 1, 16, 8 A, D
3.1.Kullanılan teknik cihazların nasıl kullanılacaklarını öğrenir. 1, 16, 21, 4 B
4.Video ve ses içerikli yayıncılığın adeta değişmez kuralları haline gelen görsel uygulamaları öğrenir ve uygular. 1, 16, 2, 21 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ses ve Görüntü Tekniklerine Giriş
2 Işık Nedir? Işık Kaynakları, Işığın Kontrolü, Görsel Algılama
3 Aydınlatma Nedir? Aydınlatma Amaçları, Temel Aydınlatma Yöntemleri
4 Kamera, Kamera Türleri, Objektif ve Yapısı, Filtreler
5 Kamera Açıları, Kamera Ölçekleri, Kamera Hareketleri, Çekim Ölçekleri, Alan Derinliği
6 Dijital Görüntü Formatları ve Kullanım Alanları, Görüntünün Kaydı, Analog/Dijital Kayıt
7 Kurgu Nedir? Kurgu Çeşitleri, Dijital Kurgu Programları, Kurgunun Aşamaları,
8 Time-Code, Geçişler, Color-Correction
9 Görüntüde Sesin Önemi, Ses Teknikleri, Dijital Kurguda Ses
10 Renk Bilgisi, Stüdyoda Renk Kullanımı
11 Dış Çekim, Stüdyo Çekimi, Yeşil Perde
12 Yapım süreci ve aşamaları. Yapımda kim ne iş yapar?
13 Sinemada Kurgu ve Ses, Devamlılık, Aks Atlaması
14 Televizyonda Kurgu ve Ses, Stüdyo Yerleşimi, Reji, Yer Planı, Karakter Jeneratörü, Prompter, Intercom
Kaynak
Mascelli, Joseph V. (2002) Sinemanın 5 Temel Öğesi, İmge: Ankara. Çevik, İpek F. Graphic Design in Television Decor. İstanbul: Gelişim Üniversitesi Yayınları.2017 Kılıç, L. Görüntü Estetiği. İstanbul: İnkılap, 2000. Vardar, B. Sinemada Ses ve Müzik. İstanbul: Es, 2009. Vardar, B. Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Ögeleri. İstanbul: Btea, 2012 Morgül, A. Sayısal Televizyon Tekniği. İstanbul: Papatya, 2011 Sokolov, Aleksev G. Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu İstanbul: Agora, 2007 Berger, J. Görme Biçimleri. İstanbul: Metis, 2013 Gürer, M. Tartışma Kültürü ve Tartışma Programları. İstanbul: Volga, 2014 Millerson G. Sinema ve Televizyon için Aydınlatma Tekniği. İstanbul: Es, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
X
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu