Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDYA PSİKOLOJİSİ 2+0 2 4,0
Ders Programı Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15 Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45 Cuma 16:30-17:15 Cuma 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öncelikle psikoloji kuramlarını ve medyanın nasıl yorumlanabileceğini tartışmaktır. Zaman içinde medyanın dönüşümünde toplumsal değişimler göz önünde bulundurulacak ve bireysel psikolojiyi etkileyen uygulamalar ve vakalar tartışılacaktır. Bu tartışmada, sosyal medyanın kesişen başlıkları ve internette sahip olduğumuz iletişim üzerine yeni medya olarak tanımlayabileceğimiz vurgu yapılacaktır. Öğrenciler, dersin konuları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak makaleleri ve örnek metinleri okuyabileceklerdir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş - Ders İçeriğinin Tanıtılması,Medya Psikolojisi, Sosyal Medya Psikolojisi, Siber Psikoloji Nedir? Neden Önemlidir?,Sosyal Medya ve Yeni Medya Kuramları, Tarih ve Terminoloji,Kimlik ve Benlik İnşası,Kimlik ve Öz Yapı // Medya ve Sosyal Uygunluk. hafta- 2,Reklamların Kullanımı,Medyada Şiddet ve Etkileri,"Online" Saldırgan Davranış, Siber Zorbalık ve Nefret,Medyada Psikolojinin ve Psikolojik Rahatsızlıkların Temsili,Çocuklarda, Gençlerde ve Ergenlerde Medya Kullanımı,Medya ve Öğrenme,İnternetin ve Sosyal Medyanın Aşırı Kullanımı ve Bağımlılık,Türler ve İçerikler: Haberler, Politik İçerikler, Spor ve Eğlence ,Genel Değerlendirme: Medyanın ve İnsanın Geleceği – İnsan Sonrası; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Medya, sosyal medya ve yeni medya tanımlarının ve terminolojinin öğrenilmesi 1, 10, 12, 3 A
2-Medya psikolojisi ve siber psikoloji alanına dair temel düzeyde bilgi sahibi olmak 1, 10, 9 A
3-Medya olgularına psikoloji kuramları üzerinden bilimsel ve eleştirel bir yaklaşım geliştirilmesi 10, 18 A
4-Psikoloji ve sosyal medya; siber psikoloji alanlarında literatür taraması yapabilmek 1, 3 A
5-İlgili başlıklarda yapılan çalışmaları ve makaleleri yorumlayabilmek 1, 10, 15, 18 A
6-Vakalara ve uygulamalara dair eleştirel bir tartışma yürütebilmek 1, 10, 15, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Ders İçeriğinin Tanıtılması
2 Medya Psikolojisi, Sosyal Medya Psikolojisi, Siber Psikoloji Nedir? Neden Önemlidir?
3 Sosyal Medya ve Yeni Medya Kuramları, Tarih ve Terminoloji
4 Kimlik ve Benlik İnşası
5 Kimlik ve Öz Yapı // Medya ve Sosyal Uygunluk. hafta- 2
6 Reklamların Kullanımı
7 Medyada Şiddet ve Etkileri
8 "Online" Saldırgan Davranış, Siber Zorbalık ve Nefret
9 Medyada Psikolojinin ve Psikolojik Rahatsızlıkların Temsili
10 Çocuklarda, Gençlerde ve Ergenlerde Medya Kullanımı
11 Medya ve Öğrenme
12 İnternetin ve Sosyal Medyanın Aşırı Kullanımı ve Bağımlılık
13 Türler ve İçerikler: Haberler, Politik İçerikler, Spor ve Eğlence
14 Genel Değerlendirme: Medyanın ve İnsanın Geleceği – İnsan Sonrası
Kaynak
Büyükaslan, A., Kınık, A. A. [Ed.] (2015). Sosyal Medya Araştırmaları 1: Sosyalleşen Birey. Çizgi Kitabevi. Fuchs, Christian, (2016). Sosyal Medya Eleştirel Bir Giriş. Ankara: NotaBene Yayınları. Halil, E. K. Ş. İ., Erden, N., Erdoğan, F. H., & Yılmaz, E. (2013). Ergenlerin kimlik oluşumunun Facebook üzerinden incelenmesi: Nitel araştırma örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3). Öztürk, Ö., Odabaşıoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y., Kalyoncu, Ö.A. (2007). İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi, Bağımlılık Dergisi, 8 (1): 36-41. Yıldırım, F. E., & Çakır, M. (2016). Medya Psikolojisi ve Tarihçesi Üzerine Bir İnceleme. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (29): 538-556.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
X
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu