Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖRSEL KÜLTÜR-GÖSTERGEBİLİM 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Semiyotiklere pratik bir anlayış kazandırır, eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Tasarımda mantıksal düşünme, anlam ve kültürü analiz etmek için göstergebilim kullanmayı öğrenir.
Dersin İçeriği Bu ders; Görselin sanatın Tarihsel gelişimi ,Kültür kavramın tanımı ,Görsel ve kültürün birbiri üzerinde etkisi ,Görsel Kültürün gelişim süreci ,Semiyotiğin tanımı ,Semiyotik teriminin kavramsal analizi ,Semiyotiğin tarihsel süreci ,Reklamda semiyotik dil kullanımı ve örnek inceleme ,Görsel iletilerde düz anlam, yan anlam ,Retorik anlatım ve metafor ,Metaforlar üzerinden dijital çalışma ,Genel metafor kavramlarının analizi,Retorik dil kullanımına örnek dijital çalışma ,Tekrarlama ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Göstergebilimde kullanılan terminolojiyi bilir.
Göstergeleri göstergebilim bilgisinin yardımıyla yorumlar.
Semiyoloji ile ilgili konuları günlük yaşamlarla ilişkilendirir ve örneklendirir.
Semiyotik bilgisini kuramsal ve pratik yaklaşım çerçevesinde değerlendirir ve uygular.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Görselin sanatın Tarihsel gelişimi
2 Kültür kavramın tanımı
3 Görsel ve kültürün birbiri üzerinde etkisi
4 Görsel Kültürün gelişim süreci
5 Semiyotiğin tanımı
6 Semiyotik teriminin kavramsal analizi
7 Semiyotiğin tarihsel süreci
8 Reklamda semiyotik dil kullanımı ve örnek inceleme
9 Görsel iletilerde düz anlam, yan anlam
10 Retorik anlatım ve metafor
11 Metaforlar üzerinden dijital çalışma
12 Genel metafor kavramlarının analizi
13 Retorik dil kullanımına örnek dijital çalışma
14 Tekrarlama
Kaynak
Batı U., Reklamın Dili, 2016, Alfa Yayıncılık. Günay D., Parsa A., Görsel Göstergebilim, 2013, Es Yayınları. Sığırcı İ., Göstergebilim Uygulamaları, 2016, Seçkin Yayıncılık. Rıfat M., 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, 2014, Yapı Kredi Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
X
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu