Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
POPÜLER KÜLTÜR VE İLETİŞİM ARAÇLARI 3+0 3 5,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medya ve popüler kültür ilişkisini, incelemek. Popüler kültür ve medyanın insanların sosyal yaşamlarını ne derece etkilediğini belirlemek için çalışmalar yapmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Popülerin anlamını ve popüler kültürü,Popüler kültürün oluşum sürec,Popüler kültürün oluşumuna etki eden unsurları,Medyanın popüler kültürün oluşumundaki rolü,Popüler kültür bağlamında medya içerikleri,Popüler kültür oluşumuna katkısı bakımından popüler medya ve diğer medyalar,Medyada kanaat önderlerinin popüler kültür oluşumuna etkileri,Kültür endüstrisi kavramı,Kültür emperyalizmi kavramını ve popüler kültür,Popüler kültür bağlamında kitle kültürü kavramı,Türkiye'de popüler kültür,Popüler kültür aracılığıyla modernlik tanımları,Yüksek kültürün popüler kültürle ilişkisini karşılaştırmalı olarak analizi,Hitam; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Popüler kültürü anlayabilmek 1, 10, 3 A
2.İletişim araçları ve beğeni arasındaki ilişkiyi görebilmek 1, 10, 2, 3 A
3.Pratik olan bir olguyu teorik olarak düşünebilmek 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Popülerin anlamını ve popüler kültürü
2 Popüler kültürün oluşum sürec
3 Popüler kültürün oluşumuna etki eden unsurları
4 Medyanın popüler kültürün oluşumundaki rolü
5 Popüler kültür bağlamında medya içerikleri
6 Popüler kültür oluşumuna katkısı bakımından popüler medya ve diğer medyalar
7 Medyada kanaat önderlerinin popüler kültür oluşumuna etkileri
8 Kültür endüstrisi kavramı
9 Kültür emperyalizmi kavramını ve popüler kültür
10 Popüler kültür bağlamında kitle kültürü kavramı
11 Türkiye'de popüler kültür
12 Popüler kültür aracılığıyla modernlik tanımları
13 Yüksek kültürün popüler kültürle ilişkisini karşılaştırmalı olarak analizi
14 Hitam
Kaynak
1. Alemdar, K. ve İrfan Erdoğan. (2005). Popüler Kültür ve İletişim. İstanbul: Erk Publications. 2. Aydoğan, F. (2003). Medya ve Popüler Kültür. İstanbul: Mediacat Publishing. 3. Stevenson, N. (2008). Medya Kültürleri. Ankara: Ütopya Publishing. 4. Gans, H, J. (2005). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür. İstanbul: Yapı Kredi Publications.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu