Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLETİŞİM BECERİLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programı Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan ilişkilerinde olası çatışmaları önleyebilmek için gerekli olan etkin iletişim yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kaynaştırma Oyunu,İletişim Kavramı ve Türleri,İletişim Engelleri,Dinleme,Savunucu İletişim,Empati,İletişimde Beden Dili,Bireyin Kendisi İle İletişimi,Çevre ve Toplum İle İletişim,Öfke ve Kontrolü,İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri I,İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri II,Mesleki Uygulamalarda İletişim I,Mesleki Uygulamalarda İletişim II; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Etkin iletişim sürecini yorumlayabilecektir. 1, 10, 12, 15, 3, 4, 7, 8 A, C
1.1. İletişim sürecindeki öğeleri açıklar. 1, 10, 19 A, C
1.2. İletişim sürecindeki öğelerin nitelik ve işlevlerini tartışır. 10, 12, 15, 17, 18, 3 A, C
1.3. İletişim engellerini örnekler. 1, 10, 12, 15, 4, 7, 8 A, C
2. iletişimin gerçekleşebileceği düzeyleri sınıflandırabilecektir. 1, 10, 12, 19 A, C
2.1. İletişim yöntemlerini yorumlar. 10, 2, 3 A, C
2.2. Kişilerarası iletişimin unsurlarını açıklar. 1, 10, 12, 19 A, C
2.3. Sözlü ve sözsüz iletişim yöntemlerini karşılaştırır. 1, 10, 12, 15, 7, 8 A, C
3. İletişim aracılığı ile davranış değişikliği oluşturabilecektir. 1, 10, 12, 15, 7, 8 A, C
3.1. İletişimin insan davranışı üzerindeki etkilerini tartışır. 1, 10, 12, 15, 7, 8 A, C
3.2. İletişime karşı direnç mekanizmalarını açıklar. 1, 10, 12, 15, 7, 8 A, C
4. Sözsüz iletişim yöntemlerini kullanabilecektir. 1, 14, 4, 6, 7, 8 A
4.1. Söylediklerini desteklemek üzere beden dilinden faydalanır. 1, 14, 4, 6 A
4.2. Karşısındaki kişi konuşurken, beden dilini yorumlar. 1, 12, 14, 4, 6, 7 A
5. Aktif dinleme becerileri kullanabilecektir. 1, 14, 4, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kaynaştırma Oyunu
2 İletişim Kavramı ve Türleri
3 İletişim Engelleri
4 Dinleme
5 Savunucu İletişim
6 Empati
7 İletişimde Beden Dili
8 Bireyin Kendisi İle İletişimi
9 Çevre ve Toplum İle İletişim
10 Öfke ve Kontrolü
11 İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri I
12 İletişim Çatışmaları ve Çözümlemeleri II
13 Mesleki Uygulamalarda İletişim I
14 Mesleki Uygulamalarda İletişim II
Kaynak
1-Üstün Dökmen: İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık 2-Doğan Cüceloğlu: Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi
3-Demet Gürüz, İletişim Becerileri – Anlamak Anlatmak Anlaşmak, Nobel Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu