Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
REKLAMCILIK 2+0 2 4,0
Ders Programı Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30 Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mahmut Selami AKIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin reklamcılıkla ilgili temel kavramları, mecraları, süreçleri, kurumları ve yeni eğilimleri tanıyarak bir reklam kampanyasını çeşitli basamaklarıyla rasyonel bir şekilde planlayabilme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin Tanıtımı , Kapsamı , Gerekçesi ,Önemi , Kural ve Gerekleri Temel Kavramlar , İletişim, pazarlama iletişimi ve reklama ilişkin temel kavramlar,Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi ,Pazarlama ve Reklam, Ekonomi ve Reklam , Hukuk ve Reklam , Sosyoloji ve Reklam , Psikoloji ve Reklam , Sosyal Psikoloji ve Reklam, Antropoloji ve Reklam , İstatistik ve Reklam , Sanat ve Reklam Ülkeler ve Reklam Ekolleri , Amerika Birleşik Devletleri , İngiltere , Fransa , Almanya , Japonya , Türkiye,Reklam Ortamları ve Özellikleri Yayın Yapan Reklam Ortamları , Radyo , Televizyon Basılı Reklam Ortamları , Gazete , Dergi , Doğrudan Postalama ve Diğer Basılı Reklam Materyalleri,Açıkhava Reklam Ortamları Transit Reklam Ortamları İnternet Satış Yeri Reklam Uygulamaları Sinema,Reklamın İşleyiş Süreci Geleneksel Etki Modelleri , AIDA Modeli , NAIDAS Modeli , DAGMAR Modeli , Etkiler Hiyerarşisi Modeli , Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli , Bilgi İşleme Modeli İlginlik Temelli Modeller , Düşük İlginlik Öğrenme Modeli , FCB Izgarası ,Rossiter ve Percy Izgarası Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli,Reklam Kampanyası Kavramı Reklam Kampanyası Aşamaları , Durum Analizi,Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Amaçlarının Belirlenmesi , Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi,Reklam Kampanyası Aşamaları , Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi , Reklam Bütçesinin Belirlenmesi Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi,Ara Sınav,Reklamcılıkta Yeni Eğilimler, Uluslararası ve Global Reklamcılık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Kurumsal Reklamcılık, E-Pazarlama ve Reklam, Sözlü Pazarlama ve Reklam, İzinli Pazarlama ve Reklam , Mobil Ticaret/Mobil Pazarlama ve Reklam,Reklamcılıkta Yeni Eğilimler , Advergaming , İlişkisel Pazarlama , Deneyimsel Pazarlama , Eğlence Pazarlaması , Yeşil Pazarlama , Gerilla Pazarlama,-Reklamcılıkla İlgili Kurumlar, Reklam Ajansları , Medya Ajansları,Reklamcılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Sektörel Kuruluşlar,Reklamda Etik ve Denetim Mekanizmaları , Etik Kavramı ve Reklamcılıkta Etik , Reklamcılıkla İlgili Denetim Mekanizmaları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Pazarlama iletişimi açısından reklamın önemini kavrayabilir. 1, 2, 3, 9
2.Reklam ortamlarını tanıyabilir. 1, 2, 21
3.Reklam kampanyası planlayabilir. 10, 14, 2, 8 D
4.Reklamcılıktaki yeni eğilimlerin öneminin farkında olabilir. 11, 19, 2, 21
5.Reklamcılıkla ilgili kurum ve kuruluşları tanıyabilir. 1, 10, 16, 8
6.Reklamcılıkla ilgili süreli ve süresiz yayınları takip edebilir. 1, 14, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı , Kapsamı , Gerekçesi ,Önemi , Kural ve Gerekleri Temel Kavramlar , İletişim, pazarlama iletişimi ve reklama ilişkin temel kavramlar
2 Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi ,Pazarlama ve Reklam, Ekonomi ve Reklam , Hukuk ve Reklam , Sosyoloji ve Reklam , Psikoloji ve Reklam , Sosyal Psikoloji ve Reklam, Antropoloji ve Reklam , İstatistik ve Reklam , Sanat ve Reklam Ülkeler ve Reklam Ekolleri , Amerika Birleşik Devletleri , İngiltere , Fransa , Almanya , Japonya , Türkiye
3 Reklam Ortamları ve Özellikleri Yayın Yapan Reklam Ortamları , Radyo , Televizyon Basılı Reklam Ortamları , Gazete , Dergi , Doğrudan Postalama ve Diğer Basılı Reklam Materyalleri
4 Açıkhava Reklam Ortamları Transit Reklam Ortamları İnternet Satış Yeri Reklam Uygulamaları Sinema
5 Reklamın İşleyiş Süreci Geleneksel Etki Modelleri , AIDA Modeli , NAIDAS Modeli , DAGMAR Modeli , Etkiler Hiyerarşisi Modeli , Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli , Bilgi İşleme Modeli İlginlik Temelli Modeller , Düşük İlginlik Öğrenme Modeli , FCB Izgarası ,Rossiter ve Percy Izgarası Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli
6 Reklam Kampanyası Kavramı Reklam Kampanyası Aşamaları , Durum Analizi
7 Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Amaçlarının Belirlenmesi , Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi
8 Reklam Kampanyası Aşamaları , Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi , Reklam Bütçesinin Belirlenmesi Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi
9 Ara Sınav
10 Reklamcılıkta Yeni Eğilimler, Uluslararası ve Global Reklamcılık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Kurumsal Reklamcılık, E-Pazarlama ve Reklam, Sözlü Pazarlama ve Reklam, İzinli Pazarlama ve Reklam , Mobil Ticaret/Mobil Pazarlama ve Reklam
11 Reklamcılıkta Yeni Eğilimler , Advergaming , İlişkisel Pazarlama , Deneyimsel Pazarlama , Eğlence Pazarlaması , Yeşil Pazarlama , Gerilla Pazarlama
12 -Reklamcılıkla İlgili Kurumlar, Reklam Ajansları , Medya Ajansları
13 Reklamcılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Sektörel Kuruluşlar
14 Reklamda Etik ve Denetim Mekanizmaları , Etik Kavramı ve Reklamcılıkta Etik , Reklamcılıkla İlgili Denetim Mekanizmaları
Kaynak
Öğretim elemanına ait ders notlar
Müge Elden, "Reklam ve Reklamcılık" Sav Yayınları ISBN 9754688085

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
X
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu