Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLETİŞİM ETİĞİ 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere gazetecilik, televizyon, halkla ilişkiler ve reklamcılıkta etik konuları analiz etme ve etik karar verme süreçlerinde aktif rol alma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Etik kavramı,Etik ile ilgili temel yaklaşımlar,Etik, toplum ve evrensel değerler,Toplumda medyanın rolü ve sorumlulukları,Mesleki becerilerin kullanımı ve etik,Medyada etik ve tarafsızlık ilkesi,Medyada gerçeklik olgusu,Söylem ve etik,Medya, etik ve izleyici,Özel yaşam ve mahremiyet,Reklam ve etik,Televizyon ve etik,Yazılı basın ve etik,Kadınlar, çocuklar, azınlıklar ve medyanın ötekileri açısından etik sorunlar ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Etik kavramını açıklar. 1, 10, 2 A
1.1.Etik kavramını tartışabilecektir. 1, 2, 3 A
2.Etik kuramları listeler 1, 10, 2 A
3.Etik kavramının gelişim sürecini açıklar. 1, 10, 2 A
4.Ahlak ve etik kavramları arasındaki farklılıkları belirleyebilir 1, 2, 8 A
5.Etik, iletişim ve medya arasındaki ilişkiyi kurabilir. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Etik kavramı
2 Etik ile ilgili temel yaklaşımlar
3 Etik, toplum ve evrensel değerler
4 Toplumda medyanın rolü ve sorumlulukları
5 Mesleki becerilerin kullanımı ve etik
6 Medyada etik ve tarafsızlık ilkesi
7 Medyada gerçeklik olgusu
8 Söylem ve etik
9 Medya, etik ve izleyici
10 Özel yaşam ve mahremiyet
11 Reklam ve etik
12 Televizyon ve etik
13 Yazılı basın ve etik
14 Kadınlar, çocuklar, azınlıklar ve medyanın ötekileri açısından etik sorunlar
Kaynak
Ruhdan Uzun, İletişim Etiği:Sorunlar, Sorumluluklar, Ankara: Dipnot Yay, 2009.Televizyon Haberciliğinde Etik. Der. Bülent Çapli-Hakan Tuncel.Ankara: 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
X
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu