Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RADYO VE TV'DE METİN YAZARLIĞI 3+0 3 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Senaryo yazımı ve teknikleri Dramatik yazarlık
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Radyo Televizyon programcılığı faaliyetlerinde kullanılacak metinler, reklam , öykü, kısa film ve televizyon metinleri gibi farklı türlerdeki anlatısal metinlerin tekniğini, estetiğini, özgün yazım ve anlam süreçlerini keşfetmek, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerine, yazı dilini sadeleştirmelerine ve yazı üzerine düşünmelerine katkıda bulunmak. Ders kapsamında, öğrenciler metin yazarlarının bütün işlevlerini tanıma ve görsel açıdan deneyim edinme ve ayrıca pazarlama iletişimi durumlarında problem çözme sürecini anlama şansına sahip olacaklardır..
Dersin İçeriği Bu ders; Yazı ve söz ilişkisi ,Yazı, anlam ve iletişim ,Yaratıcı yazarlık, profesyonel yazma,Yazma ve kurgu, Bakış Açısı (homodiegetic anlatıcı, autodiegetic anlatıcı heterodiegetic anlatıcı vs),Anlatıda zamanın özgün ve etkin kullanımları,Haber metinleri, belgesellerde araştırma ve yazma süreçleri ,Diyaloglar: Aksan, jargon. Karakter ve diyalog ilişkisi,Reklam metinleri,Sözcük seçimi, ses ve görüntü dengesi,Yeterli ve etkili enformasyon verme,Kamu yararının olduğu herhangi bir konuda, kampanya ve kamu spotları hazırlama.,Kamu yararının olduğu herhangi bir konuda, kampanya ve kamu spotları hazırlama.,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Metin yazma olgusunu kavrayabilir. 1, 10, 2, 3, 4 A, B, C
2.Görüntüsel dilin işlevlerini kavrayabilir. 1, 10, 12, 18, 2, 3, 4 B
3.Dramatik yapının oluşumunu anlayabilir. 1, 10, 2, 3, 9 A
4.Senaryo tekniklerini ve türlerini anlayabilir. 1, 10, 12, 2, 3, 4 A, B
5.Kişiliği (karakter) ve kişiliğin senaryoda nasıl işleneceğini kavrayabilir. 1, 10, 12, 3, 8 A, B
6.Konuşma örgüsünü (Diyalog) bilir ve uygular. Aynı zamanda dış ses yada görsel anlatım, monolog ve görüntü üzerine konuşmanın (Voice Over) nasıl oluşturulacağını anlayabilir. 1, 10, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 7, 8 A, B, C
7.Zaman ve mekan olgusunun işleyişini öğrenebilir. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 7, 8 A, B
8.Zaman ve mekan olgusunun işleyişini öğrenebilir. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 7, 8 B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yazı ve söz ilişkisi Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
2 Yazı, anlam ve iletişim Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
3 Yaratıcı yazarlık, profesyonel yazma Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
4 Yazma ve kurgu Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
5 Bakış Açısı (homodiegetic anlatıcı, autodiegetic anlatıcı heterodiegetic anlatıcı vs) Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
6 Anlatıda zamanın özgün ve etkin kullanımları Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
7 Haber metinleri, belgesellerde araştırma ve yazma süreçleri Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
8 Diyaloglar: Aksan, jargon. Karakter ve diyalog ilişkisi Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
9 Reklam metinleri Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
10 Sözcük seçimi, ses ve görüntü dengesi Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
11 Yeterli ve etkili enformasyon verme Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
12 Kamu yararının olduğu herhangi bir konuda, kampanya ve kamu spotları hazırlama. Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunma
13 Kamu yararının olduğu herhangi bir konuda, kampanya ve kamu spotları hazırlama. Kaynak kitap ve diğer kaynaklardan ilgili yerlerin okunması.
14 Genel değerlendirme Yapılan çalışmalardan örnekler
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
X
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 8 32
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 2 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 6 12
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 14 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 14 28
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 116
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu