Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SENARYO YAZIM TEKNİKLERİ 2+0 2 5,0
Ders Programı Çarşamba 12:45-13:30 Çarşamba 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere senaryo yazımının temel ilke ve aşamaları neler olduğu; sinema anlatısında senaryonun yeri, önemi , senaryo yazımı yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler ışığında, belirledikleri bir öyküyü senaryo haline getirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin genel tanıtımı, Senaryo Kavramı, Senaryonun bölümleri,Senaryo yazarının özellikleri, Senaryonun kullanım alanları,Senaryo yazımında aşamalar: temel öykü, geliştirim, sahne taslağı, senaryo, çekim senaryosu. ,Öykü ve öyküleme, Öyküleme biçimleri,Öykü öğelerinin düzenlenmesi. Zaman, mekan ve karakter ilişkileri.,Tip ve karakterler; karakter ve çatışma kavramlarının örnekler üzerinde çözümlenmesi. ,Karakter ve işlevi. Ana karakter , yan karakter. Senaryoda karakterin işlenme yöntemleri. Seçme, Eleme, Karmaşıklık, Yalınlık. Filmler üzerinden karakter analizi,Zaman ve mekan kullanımı. Sahne, sahnenin yapısı, sahnelerin işlevleri, sahneler arası bağlantılar, sahne taslağı yazmak, filmin iskeletinin oluşturulması.,Konuşma örgüsü (diyalog) ve senaryoda diğer sesler.,Senaryoda zaman kullanımı. Şimdiki zamanın sürekliliği, geçmişe uzun dönüşler, flashbackler, geçmiş zamanın sürekliliği, gelecek zamanın sürekliliği.,Öğrencilerin yazdıkları senaryolar üzerinde değerlendirme çalışması. ,Çekim senaryosu yazımı ve örnekler,Proje Sunumu,Proje sunumu; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Klasik dramatik yapının öğelerini tanıyabilecek ve anlatı yapısını betimleyecektir. 1, 2, 3
2- Sahne taslağı, senaryo ve çekim senaryosunu biçim kurallarına uygun olarak yazacaktır. 10, 15, 18, 21, 8, A
3- Senaryonun evrelerini kurabilecektir. 1, 10, 21, 6, 8
4- Senaryo yazım diline hâkim olup, bu dili kullanarak bir film öyküsünü yazılı forma dönüştürebilecektir. 1, 12, 14, A, C
5- Kurduğu öyküden yola çıkarak sinopsis ve tretmanı biçim kurallarına uygun olarak yazabilecektir. 1, 10, 2, 6, 8
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması, A: Yazılı sınav, C: Ödev
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı, Senaryo Kavramı, Senaryonun bölümleri
2 Senaryo yazarının özellikleri, Senaryonun kullanım alanları
3 Senaryo yazımında aşamalar: temel öykü, geliştirim, sahne taslağı, senaryo, çekim senaryosu.
4 Öykü ve öyküleme, Öyküleme biçimleri
5 Öykü öğelerinin düzenlenmesi. Zaman, mekan ve karakter ilişkileri.
6 Tip ve karakterler; karakter ve çatışma kavramlarının örnekler üzerinde çözümlenmesi.
7 Karakter ve işlevi. Ana karakter , yan karakter. Senaryoda karakterin işlenme yöntemleri. Seçme, Eleme, Karmaşıklık, Yalınlık. Filmler üzerinden karakter analizi
8 Zaman ve mekan kullanımı. Sahne, sahnenin yapısı, sahnelerin işlevleri, sahneler arası bağlantılar, sahne taslağı yazmak, filmin iskeletinin oluşturulması.
9 Konuşma örgüsü (diyalog) ve senaryoda diğer sesler.
10 Senaryoda zaman kullanımı. Şimdiki zamanın sürekliliği, geçmişe uzun dönüşler, flashbackler, geçmiş zamanın sürekliliği, gelecek zamanın sürekliliği.
11 Öğrencilerin yazdıkları senaryolar üzerinde değerlendirme çalışması.
12 Çekim senaryosu yazımı ve örnekler
13 Proje Sunumu
14 Proje sunumu
Kaynak
Öğretim elemanının ders notları
1-Sinema ve T.V. İçin Senaryo Yazmak - Alan A. Armer, 2-Senaryo Yazımı - William Miller

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
X
0
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
X
0
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
X
0
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.
X
0
Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
X
0
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
X
0
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
X
0
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.
X
0
Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
X
0
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.
X
0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
X
0
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 4 16 64
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu